Sonu İNK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ink" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ink ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ink olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ink olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

HİDROKRAKİNK

9 harfli kelimeler

RADYOLİNK, TAHDİBİNK

8 harfli kelimeler

HOZELİNK

6 harfli kelimeler

PILİNK, ZİVİNK, ZİRİNK, YELİNK, TİRİNK, SÜVİNK, SİVİNK, SİRİNK, SEMİNK, DEMİNK

5 harfli kelimeler

SKİNK, EYİNK

4 harfli kelimeler

DİNK, KİNK, HİNK, GİNK, TİNK, ÇİNK, MİNK, ZİNK, LİNK, FİNK

Bazı kelimelerin anlamları

SKİNK

Skinkgillerden, çöl bölgelerinde, kurak bölgelerde yaşayan bir sürüngen türü (Scincus).. Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, parlak kertenkelegiller (Scincidae) familyasından, 21 cm kadar uzunlukta, Afrika'da kum çöllerinde yaşayan bir tür. (Scincus scincus), Pullu-sürüngenler (Squamata takımının skingiller (Scincidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 21 cm. Kuzey Afrikada kum çöllerinde yaşar.

HİDROKRAKİNK

Değersiz yakıt yağ fraksiyonlarının, katalizör ve hidrojenle, jet yakıtı, mazot gibi daha değerli yakıtlara dönüştürülmesi.

SİRİNK

Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 60 cm olabilen, kısmen ekonomik olan bir tür.

SEMİNK

El gergin durumdayken başparmakla işaretparmağı arasındaki uzaklık.

ZİRİNK

Çevik, tez iş yapan.

TİRİNK

Peşin. Peşin olarak.

YELİNK

Hafif, hoppa, şımarık.

SİVİNK

Dam saçağı.

HOZELİNK

Salyangoz.

ZİVİNK

Odaların tümü.

PILİNK

İçilmiş sigara artığı.

SÜVİNK

Duvar sırtı, duvarın üstündeki kabartı.

TAHDİBİNK

Oda içerisinde ufak tefek eşya koymaya yarayan, bir metre yüksekliğinde küçük dolap gibi yer.

DEMİNK

Demincek, biraz önce.

RADYOLİNK

Radyo, telefon, televizyon, teleks vb. iletişim araçlarının kablo bağlantısı olmaksızın, istasyonlar arasında veya stüdyo ile verici istasyon arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile bağlantı kurmasına yarayan sistem.