Sonu ELET ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "elet" olan, toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. Sonu elet ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında elet olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde elet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

EKZOİSKELET

9 harfli kelimeler

KARAVELET

8 harfli kelimeler

MUADELET, ŞAHVELET, PLATELET, MEŞMELET, MEHMELET

7 harfli kelimeler

VEKELET, İSKELET, SEFELET, REZELET, NABELET, MÖMELET, MADELET, ENSELET, CEHELET

6 harfli kelimeler

ESELET, EDELET, ADELET

5 harfli kelimeler

HELET, KELET, GELET, MELET, NELET, PELET, ÇELET, BELET, ŞELET, VELET

Bazı kelimelerin anlamları

ELET

Arapça kökenli âlet: alet; cins, tür.

MEHMELET

Bunak, aptal.

ŞAHVELET

Hükümdar çocuğu.

İSKELET

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih. Kuru, çıplak. Bir şeyi oluşturan temel çatı. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü. Bir eserin genel planı. Çok zayıf.

REZELET

Arapça kökenli rezâlet: rezalet.

MUADELET

Eşitlik, denklik, eş değerlik.

MADELET

Arapça kökenli Muâdelet: muadelet. Adalet, doğruluk.

EKZOİSKELET

Dış iskelet.

NABELET

Yabancı.

MEŞMELET

Yaramaz.

SEFELET

Arapça kökenli sefâlet: sefalet.

KARAVELET

Erzurum kenti, Pasinler belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

VEKELET

Arapça kökenli vekâlet: vekâlet; bakanlık.

PLATELET

Kan pulcuğu.

MÖMELET

Aptal, alık. Tembel, uyuşuk.

ENSELET

Bile bile, isteyerek. Mahsustan, kasti olarak, bile bile.

  -   -   -  

Anlamında ELET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ELET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PARKELETME

Parkeletmek işi.

KADRO

Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi. Bu çizelgedeki yer. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm.

KAKULE

Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen güzel kokulu bir bitki (Elettaria cardamomum). Bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu.

KEMİRDEK

Kuyruğun iskeleti.

KADİT

Çok zayıf. İskelet. Güneşte veya hafif alevde kurutulmuş et.

ÇATI

Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. Barınılan, sığınılan yer. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu.

BELETME

Beletmek işi.

KABURGA

Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet. Eğe.

KESELETME

Keseletmek işi.

İNCELETİŞ

İnceletme işi.

İNCELETME

İnceletmek işi.

ÇERÇEVELETME

Çerçeveletmek işi.

MORATORYUM

Erteletim.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

HECELETME

Heceletmek işi.

MERCAN

Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı (Corallium rubrum). İzmaritgillerden, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan, açık kırmızı renkte, eti beğenilen bir balık, mercan balığı (Pagrus pagrus). Bu maddeden yapılmış. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde.

KONSOLİDASYON

Süreletme. Firmaların tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılarak yeni bir tüzel kişilikte birleştirilmesi. Yapıları benzer durumda olan nesnelerin birleştirilmesi.

ÇABUCAK

Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, takkadak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim. Kolaylıkla.

KAFES

Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme. Çapraz çubuklarla ve aralıklı olarak yapılmış, pencerelere takılan siper. Şimşirlik. Vahşi hayvanlar için demir çubuklarla yapılmış taşınabilir bölme. Hapishane. Cami, tekke vb. yerlerde kadınlara ayrılan yer. Ahşap yapıların direk ve çatmalardan oluşan kaplama tahtaları dışında kalan iskeleti.

ÇATMA

Çatmak işi. Provada geçici olarak bir giysiye iliştirilmiş olan parça. Heykel yapımında çamuru ayakta tutan tel iskelet. Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları. Semerin ağaç kısmı. Duvarları ağaç gövdesinden birbirine takılarak ve çivisiz olarak yapılmış olan yayla evi, Yörük çadırı. Bir tür döşemelik kumaş.