Sonu ART ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "art" olan, toplam 61 adet kelime bulunmaktadır. Sonu art ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında art olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde art olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PNÖMOPİYOPERİKART

14 harfli kelimeler

HEMATOPERİKART

13 harfli kelimeler

HİDROPERİKART, BİLAKAYDUŞART, PNÖMOPERİKART

12 harfli kelimeler

PİYOPERİKART, HEMOPERİKART

10 harfli kelimeler

HAMİLİKART

9 harfli kelimeler

MİKROKART

8 harfli kelimeler

GARTGART, GIRAVART, AVANGART, TALAVART, KİRTPART, HALAPART, MONOKART, TELEKART, STANDART, PERİKART, MİYOKART

7 harfli kelimeler

ŞINGART, ALAKART, PANKART, EPİKART

6 harfli kelimeler

NIKART, KABART, KAKART, KARART, KOKART, GIGART, NİKART, ZIVART, GOPART, CAGART, CAĞART, CEGART, COĞART, DAMART, GAGART, GAĞART

5 harfli kelimeler

AYART, ŞAART, APART, OVART, OĞART, ONART

4 harfli kelimeler

GART, KART, SART, HART, CART, VART, ZART, MART, ŞART, PART, TART, NART, BART, ÇART

3 harfli kelimeler

ART

Bazı kelimelerin anlamları

ART

Arka, geri. Arkada bulunan. Bir şeyin öbür yüzü.

PNÖMOPİYOPERİKART

Perikartta hava veya gaz ve irin bulunması.

PİYOPERİKART

Piyoperikardiyum.

HEMOPERİKART

Hemoperikardiyum.

AVANGART

Öncü.

GARTGART

Bir çeşit deniz kuşu.

BİLAKAYDUŞART

Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın.

GIRAVART

Üzüm ağacı, çubuk.

HEMATOPERİKART

Hemoperikardiyum.

KİRTPART

Üstü donmuş, altı yumuşak kar.

PNÖMOPERİKART

Kalp kesesinde hava veya gaz birikmesi.

TALAVART

Balkabağından yapılan su kabı.

HALAPART

Silah ve sopalarla yapılan kavga, gürültü, patırtı.

HAMİLİKART

Tavsiye edildiği üzerinde yazılı olan kartı, pusulayı taşıyan kimse.

HİDROPERİKART

Hidroperikardiyum.

MİKROKART

Herhangi bir yayının küçültülerek üzerine aktarıldığı 7,5x12,5 cm. boyutlu kart. (Bu kartların üst yanında ilgili yayının çıplak gözle okunabilecek kaynakçasal kimliği yazılır.).

  -   -   -  

Anlamında ART bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ART geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ABARTMA

Abartmak işi.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ABARTISIZLIK

Abartısız olma durumu.

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.

ABARTICILIK

Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

AĞARTILMA

Ağartılmak işi.

AĞIRLAŞMAK

Ağır duruma gelmek. Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak. Güçleşmek, zorlaşmak. Gökyüzü bulutlu ve karanlık, iç karartıcı bir hâl almak. Ağırbaşlı olmak. Yavaşlamak. Yiyecek bozulmaya yüz tutmak. Gebe kadın doğurması yaklaşmak. Hasta tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak. Organ görevini yapamaz duruma gelmek.

ABARTMASIZ

Abartısız.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABARTMACILIK

Abartıcılık.

ABARTIŞ

Abartma durumu.

AĞIR

Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun. Sindirimi güç (yiyecek). Çetin, güç. Çapı, boyutu büyük. Yavaş. Ağır sıklet. Keskin, boğucu (koku). Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak). Kısık, alçak. Yavaş bir biçimde. Ciddi. Ağırbaşlı, ciddi. Sıkıntı veren, bunaltan. Davranışları yavaş olan.

ABARTMALI

Abartılı.

ABARTILMA

Abartılmak işi.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

ABARTMACI

Abartıcı.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

AĞARTMA

Ağartmak işi.