Sonu TEN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ten" olan, toplam 222 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ten ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ten olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ten olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

DAMARGENİŞLETEN

12 harfli kelimeler

CANIYÜREKTEN, METROPOLİTEN, DANABÖĞÜRTEN, DEVEÇÖKERTEN, KURTÇÖMELTEN, SAKALÇÜRÜTEN, YEKLEMCİKTEN

11 harfli kelimeler

KEÇEÇÜRÜTEN

10 harfli kelimeler

İNCECİKTEN, MERHAMETEN, MUVAKKATEN, ASLAHATTEN, BİROĞÜTTEN, BİSEYİTTEN, ENTİPÜFTEN, GEREVİŞTEN, GİDİREKTEN, GÜÇÜCÜKTEN, HAKİGATTEN, SAÇBÜYÜTEN, YENİLEKTEN

9 harfli kelimeler

AYRIYETEN, BEDAHETEN, GERÇEKTEN, HAKİKATEN, HÜLASATEN, İHTİYATEN, KEFALETEN, KREPSATEN, KUDRETTEN, NETİCETEN, NEZAKETEN, SARAHATEN, SİYASETEN, TRAVERTEN, AYRİYETEN, BELLEŞTEN, ÇELEPETEN, DOĞDEŞTEN, HEKİKETEN, MERCEKTEN, MÜKAFATEN, MÜSAVATEN, VEKALETEN

8 harfli kelimeler

ARİYETEN, ASALETEN, BEDESTEN, BELEŞTEN, BELİRTEN, BELLETEN, CÜMLETEN, EMANETEN, FITRATEN, FONDÖTEN, FÜCCETEN, HAFİFTEN, HASSATEN, HİLKATEN, HÜRMETEN, İDARETEN, İLAVETEN, İZAFETEN, KERPETEN, LEVANTEN, MADDETEN, MEPSUTEN, MEŞRUTEN, NİSPETEN, TUNGSTEN, VEHLETEN, YÜREKTEN, ACELETEN, AKÇÖRTEN, BEYAĞTEN, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

DEFATEN, GENÇTEN, PÜRİTEN, ALKATEN, ELFETEN, ELPETEN, ERPETEN, ERYETEN, ESİRTEN, EYİTTEN, EYVETEN, GİRTTEN, HALOTEN, İPEKTEN, KALPTEN, KAROTEN, KİRTTEN, ÖÇCETEN, PAKİTEN, PİYETEN, YÜRÜTEN, ZEERTEN, ZEETTEN, ZİGOTEN

6 harfli kelimeler

ALATEN, BÜLTEN, ÇÖRTEN, ERİTEN, GLÜTEN, HEPTEN, HİÇTEN, İLKTEN, KASTEN, KÖKTEN, KRETEN, LÜPTEN, RAPTEN, ÜSTTEN, YEKTEN, BEKTEN, BİRTEN, BİSTEN, CANTEN, CİPTEN, COTTEN, ÇELTEN, ÇİŞTEN, ÇÖLTEN, ÇÖPTEN, DESTEN, DİSTEN, FELTEN, GARTEN, GAYTEN, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ANTEN, BÜTEN, ÇİTEN, İÇTEN, KETEN, PATEN, SATEN, ZATEN, ALTEN, AYTEN, CİTEN, ÇETEN, ÇITEN, EPTEN, ERTEN, KÖTEN, KÜTEN, OSTEN, ÖKTEN, ÖRTEN, ÖTTEN, ÖZTEN, PETEN, SETEN, TETEN, TUTEN, TÜTEN, VETEN, YETEN

4 harfli kelimeler

ETEN, STEN, ÖTEN

3 harfli kelimeler

TEN

Bazı kelimelerin anlamları

TEN

İnsan vücudunun dış yüzü, cilt. Vücut.

DEVEÇÖKERTEN

Kurak ve sert topraklı yerlerde yetişen, sarı çiçekli ve çok dikenli yabani bir ot.

CANIYÜREKTEN

Canıgönülden.

DANABÖĞÜRTEN

Büyük değnek.

ASLAHATTEN

Çok şey anlamında şaşma ünlemi.

BİSEYİTTEN

Birazdan.

KEÇEÇÜRÜTEN

İnce ve sürekli yağan yağmur.

MUVAKKATEN

Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak.

İNCECİKTEN

Belli belirsiz bir biçimde.

KURTÇÖMELTEN

Gün doğudan esen soğuk yel, ayaz.

YEKLEMCİKTEN

Yalandan, şakadan.

BİROĞÜTTEN

Birdenbire.

MERHAMETEN

Acıyarak, merhamet ederek.

METROPOLİTEN

Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin.

SAKALÇÜRÜTEN

Bir çeşit sulu şeftali.

DAMARGENİŞLETEN

Damarların kas tabakasını gevşeterek çapını büyüten (sinir, madde).

  -   -   -  

Anlamında TEN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

AGORA

Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

AĞIR

Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun. Sindirimi güç (yiyecek). Çetin, güç. Çapı, boyutu büyük. Yavaş. Ağır sıklet. Keskin, boğucu (koku). Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak). Kısık, alçak. Yavaş bir biçimde. Ciddi. Ağırbaşlı, ciddi. Sıkıntı veren, bunaltan. Davranışları yavaş olan.

AKCİĞER

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

AHİRET

Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

AHBAPÇA

Dostça, içten, teklifsizce.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

AJANS

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Bu iş kollarının çalıştığı büro. Radyoda haber bülteni.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AKROMEGALİ

Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması.

AKTARICI

Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

ACENTELİK

Acentenin yaptığı iş. Acente kuruluşu.

ALACA

Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve. İki ya da daha çok renkli. Çorum iline bağlı ilçelerden biri.