Sonu LAMA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "lama" olan, toplam 977 adet kelime bulunmaktadır. Sonu lama ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında lama olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde lama olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ELEKTROKAPLAMA, İMMÜNOBLOTLAMA, TESTEREKAPLAMA

13 harfli kelimeler

MERKEZKAÇLAMA, ŞAMANDIRALAMA, ALÜMİNYUMLAMA, İNTROFAKSLAMA, KARŞITYOKLAMA, RASTLANTILAMA

12 harfli kelimeler

FOTOĞRAFLAMA, KADASTROLAMA, KARBONATLAMA, MIKNATISLAMA, ORKESTRALAMA, SARIMSAKLAMA, BİRYAPIMLAMA, DUYARKATLAMA, KANLIBAĞLAMA, SİLİSYUMLAMA, YARISIRALAMA

11 harfli kelimeler

AMBALAJLAMA, AMONYAKLAMA, BARİKATLAMA, ÇİMENTOLAMA, GIRTLAKLAMA, HACAMATLAMA, ISTAMPALAMA, İHTİYARLAMA, İSPİYONLAMA, KALAFATLAMA, KAPAROZLAMA, KATALOGLAMA, KILAVUZLAMA, KİRİZMALAMA, KOLONYALAMA, KURBAĞALAMA, MAKADAMLAMA, PALAMUTLAMA, PAYANDALAMA, PROGRAMLAMA, SİGORTALAMA, SİLİKATLAMA, ŞAMPUANLAMA, ŞIRINGALAMA, TASARIMLAMA, YABANCILAMA, ALTIŞARLAMA, ALTYAZILAMA, AMALGAMLAMA, ANAHTARLAMA, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AFOROZLAMA, ALAŞIMLAMA, ALINTILAMA, ANAFORLAMA, CIMBARLAMA, CIMBIZLAMA, CIRNAKLAMA, CIVATALAMA, GAMMAZLAMA, HARMANLAMA, KARŞITLAMA, KATRANLAMA, KILAĞILAMA, KUNDAKLAMA, KURŞUNLAMA, MAHMUZLAMA, MAKYAJLAMA, MANDALLAMA, MANTARLAMA, MINCIKLAMA, MONTAJLAMA, NUMARALAMA, ORANTILAMA, OYULGALAMA, PARMAKLAMA, PASPASLAMA, PERDAHLAMA, PEYDAHLAMA, PIRPIRLAMA, PIŞPIŞLAMA, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AFSUNLAMA, AFYONLAMA, AKORTLAMA, AKŞAMLAMA, ALACALAMA, ALKIŞLAMA, AMBARLAMA, ARGAÇLAMA, ARŞINLAMA, ARTIKLAMA, ASTARLAMA, AŞAĞILAMA, AVURTLAMA, AYRIMLAMA, BAĞDALAMA, BAĞIMLAMA, BAĞIŞLAMA, BALIKLAMA, BALTALAMA, BALYALAMA, BAŞAKLAMA, BAYATLAMA, BIÇAKLAMA, BODOSLAMA, BOĞAZLAMA, BOĞUMLAMA, BOHÇALAMA, BOMBALAMA, BORDALAMA, BULGULAMA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AÇIKLAMA, AÇIMLAMA, AÇKILAMA, ADAKLAMA, ADIMLAMA, AFALLAMA, AĞIRLAMA, AĞITLAMA, AĞIZLAMA, AHARLAMA, AHIRLAMA, AKAÇLAMA, ALAZLAMA, ALÇILAMA, ALGILAMA, AMAÇLAMA, ANIKLAMA, APAZLAMA, ARAKLAMA, ARIKLAMA, ARKALAMA, ARPALAMA, ARZULAMA, ATKILAMA, AVUÇLAMA, AYAKLAMA, AYARLAMA, AYAZLAMA, AYIKLAMA, AYIPLAMA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AÇILAMA, AGULAMA, AĞILAMA, ALALAMA, ALTLAMA, ARALAMA, ARILAMA, AŞILAMA, BAĞLAMA, BALLAMA, BANLAMA, BAŞLAMA, BAZLAMA, BOKLAMA, BOŞLAMA, BOYLAMA, BOZLAMA, BUMLAMA, CAMLAMA, CARLAMA, CAVLAMA, CIRLAMA, CIZLAMA, COPLAMA, ÇAĞLAMA, ÇAPLAMA, ÇATLAMA, ÇINLAMA, ÇITLAMA, ÇULLAMA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AĞLAMA, AHLAMA, AKLAMA, ALLAMA, ANLAMA, ATLAMA, AVLAMA, AYLAMA, BALAMA, BULAMA, DALAMA, DOLAMA, IHLAMA, IKLAMA, ISLAMA, MALAMA, OFLAMA, OHLAMA, OKLAMA, OTLAMA, OYLAMA, SULAMA, UFLAMA, UNLAMA, YALAMA, BİLAMA, GILAMA, IĞLAMA, IRLAMA, KILAMA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

FLAMA, ULAMA, ALAMA

4 harfli kelimeler

LAMA

Bazı kelimelerin anlamları

LAMA

Geviş getirenlerden, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek ve boynu uzun hayvan. Tibetlilerde ve Moğollarda Buda rahibi. Küçük maden ya da cam şerit.

ORKESTRALAMA

Bir çalgı topluluğu için yazılmış parçanın notalarını, çalgıların tını farklarını göz önünde tutarak bu topluluğu oluşturan çalgılar arasında paylaştırma sanatı.

RASTLANTILAMA

Bir ölçümde, belirebilecek kazanı etkenlerinin, belli bir yönde işlemekten alıkonarak, birbirlerini götürecek biçimde dağılımını sağlama.

MIKNATISLAMA

Mıknatıslamak işi.

SARIMSAKLAMA

Sarımsaklamak işi.

ALÜMİNYUMLAMA

Çelik saçları, erimiş alüminyum yunaklarına daldırarak alüminyum ile örtme işlemi.

İMMÜNOBLOTLAMA

Elektriksel alanda jel üzerinde göç ettirilen ve fraksiyonlarına ayrılan proteinlerin bir katman üzerine aktarılarak işaretli antikorlar yardımıyla görünür duruma getirilmesi işlemi, immünoblot, Vestern blot.

ELEKTROKAPLAMA

Bir metal eşya yüzeyine, elektroliz yardımı ile başka bir metal tabakası kaplama işlemi.

TESTEREKAPLAMA

Testere ile biçilerek elde edilen Üstün değerli kaplama.

ŞAMANDIRALAMA

Şamandıralamak işi.

FOTOĞRAFLAMA

Fotoğraflamak işi.

İNTROFAKSLAMA

Bir emprenye edici maddenin özgül nemlenme ve akışkanlığındaki değişme.

KADASTROLAMA

Kadastrolamak işi.

MERKEZKAÇLAMA

Bir karışımın bileşenlerini merkezkaç kuvvetle ayırma işlemi.

KARBONATLAMA

Karbonatlamak işi.

KARŞITYOKLAMA

Bir görüşmede gerçekliğinden kuşku duyulan kimi yanıtların sınanabilmesi için yanıtlayıcıyla sağlanmış uylaşımın geçici ve amaçlı olarak örtük bir çatışkınlığa dönüştürülmesi, bk. yoklama.

  -   -   -  

Anlamında LAMA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LAMA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

AÇIKLAYIŞ

Açıklama işi.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇILIŞ

Açılma işi. Yeni bir yapının, yerin veya kuruluşun çalışmaya başlaması, küşat.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AÇKILAMA

Açkılamak işi.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

AÇIMLAMA

Açımlamak işi, teşrih, şerh.

ABANDIRMAK

Bir kimsenin bir yere veya bir kimseye yaslanmasını sağlamak. Bir hayvanı yere çöktürmek.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇIMLANMAK

Açımlama işine konu olmak.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇIKLATMAK

Açıklamasını sağlamak.