ŞUURLANDIRABİLMEK Nedir?

ŞUURLANDIRABİLMEK kelimesi ilk harfi Ş ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ş sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ş , ikinci harfi u , üçüncü harfi u , dördüncü harfi r , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi r , onbirinci harfi a , onikinci harfi b , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı ş sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ŞUURLANDIRABİLMEK anlamı

Bilinçlendirebilmek.

ŞUURLANDIRABİLMEK hakkında bilgiler

ŞUURLANDIRABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.