Sonu ŞUH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "şuh" olan, toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. Sonu şuh ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında şuh olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde şuh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

YABAGAŞUH

8 harfli kelimeler

ÇALPAŞUH, ÇARPAŞUH, GARMAŞUH, GAYNAŞUH, MAYMAŞUH

7 harfli kelimeler

BULAŞUH, DONUŞUH, GIRIŞUH, GONUŞUH, KAMAŞUH, TAHUŞUH

6 harfli kelimeler

GARŞUH, UYUŞUH

5 harfli kelimeler

GAŞUH, GUŞUH, MAŞUH, MEŞUH

3 harfli kelimeler

ŞUH

Bazı kelimelerin anlamları

ŞUH

Neşeli ve serbest (kadın).

DONUŞUH

Uyuşuk kişi.

BULAŞUH

Huysuz, kavgacı, sataşan.

ÇALPAŞUH

Bulaşık, karışık.

YABAGAŞUH

Tahta kaşık.

GONUŞUH

Eski türkçe kon-uş-uk: Konuşma. Konuşma, görüşme. Konuşma; görüşme; tanışıklık. Konuşma, sohbet.

GAŞUH

Kaşık.

GIRIŞUH

Buruşuk.

GARŞUH

Kasık.

GARMAŞUH

Karmakarışık.

UYUŞUH

Uyuşuk.

MAYMAŞUH

Beceriksiz, sersem,şaşkın.

KAMAŞUH

Kusur, pot : Amma kamaşık yaptın. Beceriksiz, tembel, uyuşuk.

ÇARPAŞUH

Dolaşık, karışık.

TAHUŞUH

Engel, takıntı.

GAYNAŞUH

Çok yakın dost: Bu günner onnarın arası gaynaşuh.

  -   -   -  

Anlamında ŞUH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ŞUH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANAYURT

Afyon kenti, Şuhut ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Ankara ili, Sincan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Trabzon şehri, Maçka belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

COŞKUNLUK

Coşkunca yapılmış olan iş, cuşiş, cuşuhuruş.

İCİKLİ

Afyon şehrinde, Şuhut ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Denizli şehri, Baklan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

BAŞÖREN

Adana ili, Sağkaya. Afyon şehrinde, Şuhut belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Ankara ili, Beypazarı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Ankara şehri, Çeltikçi bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Ankara ili, Pazar bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır kenti, Tepe nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Erzurum ili, Pasinler ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Eskişehir şehrinde, Alpu ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Kastamonu ilinde, Akkaya nahiyesine bağlı bir bölge. Kastamonu ili, Azdavay ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya şehrinde, Sabuncu bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Malatya şehri, Kuluncak ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Sivas şehrinde, Altınyayla ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sivas ili, Sincan bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sivas ili, Şarkışla ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas ili, Yazyurdu bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa şehrinde, Akziyaret nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Şanlıurfa kenti, Yardımcı bucağına bağlı bir bölge. Zonguldak şehri, Ormanlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DEMİRBEL

Afyon şehrinde, Şuhut ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

GÜNEYTEPE

Afyon şehri, Şuhut ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Elâzığ ili, Keban ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

BOZAN

Sürülmemiş,boz tarla. Sürülmemiş tarla. Afyon ilinde, Dazkırı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Afyon şehri, Şuhut ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Erzurum kenti, Kırık nahiyesine bağlı bir bölge. Eskişehir şehrinde, Alpu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Konya ilinde, Kulu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Malatya kenti, Arguvan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ÇAKIRÖZÜ

Afyon şehrinde, Şuhut belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

DİŞİSEL

Şuh.

ÇOBANKAYA

Afyon şehri, Şuhut ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Bolu şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çorum ilinde, Kargı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Konya kenti, Ilgın ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

İLYASLI

Afyon ili, Şuhut ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kayseri şehrinde, Yahyalı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Samsun ili, Bafra ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Trabzon ilinde, Vakfıkebir ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Uşak şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ŞUHLUK

Şuh olma durumu.

AKYUVA

Afyon kenti, Şuhut ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

GUŞUH

Ürperme, titreme: Gövdemde eyle bir guşuh var ki, acaba hasta mı olaceğim.

DADAK

Tat, lezzet. Bebek, bir aylıktan iki yaşına kadar olan çocuk. Bir yiyeceğin tadına bakmak için yenilen parçası, tadımlık. Şeker, akide şekeri. Pekmez. Yemiş, çerez. Yemek. Küçük çocuklara verilen tatlı yiyecekler, tatlı. Çocuk maması. Yakışıksız, biçimsiz. Dudak. Tavşan ve tilki avlamak için bir gün önce yiyecek bırakılan yer. Yemle kuş avlama. Çocuk dilinde gezmeye gitme, gezme. Çocuk dilinde at, eşek gibi hayvanlar. Ahmak, saf, bön, şaşkın, sersem. Şeker, tatlı (çocuk dilinde). Büyük kardeş, ağabey. Bebek. Afyon şehrinde, Şuhut ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ATLIHİSAR

Afyon şehri, Şuhut ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

FINDIKKIRAN

Fındık ve buna benzer kabuklu yemişlerin kabuğunu kırmaya yarayan araç. İşveli, şuh, baştan çıkarıcı kadın.

DİŞİ

Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey). Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan. Yumuşak, kolay işlenen (maden). Kadın. Şuh, işveli, çekici. Verimli, doğurgan. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki).

ARTIKLI

Her dizesine bir küçük dize eklenmiş bir divan koşuk biçimi. Küçük dizeye artık denir, ölçüsü şöyledir: Mef'ûlü mefâilü mefâilü feiûlün, mef'ûlü feûlün. Artık, uzun dizenin baş ve son kalıpları ölçüsünde olur: Ey şuh-i kerem - pise dil-i zar senindir / Yok minnetin asla / Ey kân-ı kerem anda ne kim var senindir / Pinhan ü hüveyda / Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz / Baş üzre yerin var / Gül goncasısın guşe-i destar senindir / Gel ey gül-i rana. (Nedim). Ordu kenti, Uzunisa nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Samsun ilinde, Kavak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ARIZLI

Afyon şehri, Şuhut ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kocaeli ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.