Sonu ŞİL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "şil" olan, toplam 17 adet kelime bulunmaktadır. Sonu şil ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında şil olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde şil olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

YEMYEŞİL, GANYEŞİL, KIRYEŞİL

7 harfli kelimeler

ALYEŞİL, PİRİŞİL

6 harfli kelimeler

ILİŞİL, İLİŞİL, KEVŞİL, MAAŞİL

5 harfli kelimeler

DİŞİL, YEŞİL, BİŞİL, ÇEŞİL, GAŞİL, HAŞİL, YİŞİL

3 harfli kelimeler

ŞİL

Bazı kelimelerin anlamları

ŞİL

Çapak. 1.Sakat. 2.Şaşı. İnme, felç. Kötürüm, sakat. Şaşı.

YEMYEŞİL

Her yanı yeşil, çok yeşil.

YEŞİL

Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. Olmamış, ham (meyve). Kurumamış, taze (sebze), kuru karşıtı. Bu renkte olan.

ÇEŞİL

Yağsız peynir. (Susuz Kars).

PİRİŞİL

Maydanoz.

HAŞİL

Pişirilmiş hamurla pekmezden yapılan bir çeşit yiyecek. Pirinç, darı, mısır yarmasından, bazan da süt karıştırılarak yapılan lapa. Buğday ve mısır yarmasından yapılan bir çeşit yemek. Unu su ve yağ ile pişirip içine şeker koyarak yapılan bir çeşit tatlı. Dokunacak iplikleri tezgaha vermeden önce, ipliklerin düzgün çıkması için batırıldığı unlu ya da çirişli su. İpliği sarartmak için nar, yaprak, soğan kabuğu kaynatılarak yapılan bir çeşit boya. Kullanılmamış eşya. Döğülmemiş bulgur. Kaynamakta olan suya un eklenerek pişirilen pekmez ya da bal karıştırılarak yenen bir çeşit tatlı.

ALYEŞİL

Alâim-i sema, gök kuşağı.

MAAŞİL

Olgunlaşmamış, ham (meyve için).

DİŞİL

Bazı dillerde dişi cinsten sayılan (kelime), müennes.

BİŞİL

Tandır ağzına oturtulan taş bilezik.

ILİŞİL

İki yıl önce.

İLİŞİL

Evvelki yıl.

GANYEŞİL

Yaprakları kamış yaprağına benzeyen, sulak yerlerde biten zehirli bir ot.

KIRYEŞİL

Kertenkele.

GAŞİL

Öğütülmüş mısırdan yapılan yemek.

KEVŞİL

Sıkılmış üzüm posası.

  -   -   -  

Anlamında ŞİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ŞİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

ARGO

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

BASKETBOL

Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun, basket, sepet topu.

ARAGONİT

Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü.

BAKLA

Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

ARKEGON

Eğrelti otlarında, bütün kara yosunlarında, bazı su yosunlarında ve açık tohumlularda görülen dişilik organı.

BACAKKIRAN

Nemli bölgelerde yetişen yeşilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium).

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

AM

Dişilik organı. Amerikyum elementinin simgesi.

ARAPSAÇI

Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi. Çözümlenemeyecek kadar karışık durum. Bir yerleşim planında genel olarak yeşil alanları belirtmek üzere girişik, eğri çizgilerle yapılmış olan bir tür tarama biçimi.

AKIN

Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılmış olan baskın. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum. Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.

AMFİBOL

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.

AĞIRKANLI

Ağırcanlı. Hippokrates'in ortaya attığı ağırcanlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi.

ARAÇ

Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Taşıt.

ARA

İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. İç. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt.

ARAZÖZ

Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç.

AYLA

Hale. Bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresi.

AMBARGO

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük