ŞİL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "şil" olan, toplam 50 adet kelime bulunmaktadır. şil ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu şil ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde şil olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ŞİLOMASTİGİYOZİS

13 harfli kelimeler

ŞİLOMİKRONEMİ, ŞİLOMİKRONLAR

12 harfli kelimeler

ŞİLODONELLOZ

10 harfli kelimeler

ŞİLEPÇİLİK, ŞİLANLAMAK

8 harfli kelimeler

ŞİLBÜREK, ŞİLDİRİP

7 harfli kelimeler

ŞİLAPLA, ŞİLAPŞİ, ŞİLEDER, ŞİLEMPE, ŞİLEPÇİ, ŞİLFUNİ, ŞİLİTİS, ŞİLLİKİ

6 harfli kelimeler

ŞİLENE, ŞİLEPE, ŞİLEPİ, ŞİLETE, ŞİLHOR, ŞİLKAM, ŞİLKEM, ŞİLLAS, ŞİLLEZ, ŞİLLİK, ŞİLLOR, ŞİLLUP, ŞİLOPA, ŞİLTAK, ŞİLTIK

5 harfli kelimeler

ŞİLEM, ŞİLEP, ŞİLİN, ŞİLTE, ŞİLAV, ŞİLEK, ŞİLEŞ, ŞİLİF, ŞİLİK, ŞİLKİ, ŞİLLE, ŞİLOP, ŞİLOR, ŞİLPE, ŞİLTA

4 harfli kelimeler

ŞİLE, ŞİLT, ŞİLO

3 harfli kelimeler

ŞİL

Bazı kelimelerin anlamları

ŞİL

Çapak. 1.Sakat. 2.Şaşı. İnme, felç. Kötürüm, sakat. Şaşı.

ŞİLOMİKRONLAR

Besinlerdeki triaçilgliserolleri dokulara taşıyan, protein ve fosfolipit tabakasıyla suda çözünür duruma getirilmiş triaçilgliserollerin büyük bir damlacığından oluşmuş bir plazma lipoproteini.

ŞİLAPŞİ

Çamaşır leğeni.

ŞİLBÜREK

Bir çeşit kıymalı börek.

ŞİLDİRİP

Birisinin komutuyla yatıp kalkılarak oynanan bir çeşit oyun.

ŞİLODONELLOZ

Şilodonella hastalığı.

ŞİLOMASTİGİYOZİS

Chilomastix cinsi protozoonların neden olduğu enfeksiyon.

ŞİLEPÇİ

Şilep işleten kimse.

ŞİLEMPE

Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra geriye kalan çok sulu durumdaki lapa.

ŞİLANLAMAK

Teyellemek.

ŞİLAPLA

Sulusepken.

ŞİLEDER

Bir çeşit üzüm.

ŞİLEPÇİLİK

Şilep işletmeciliği.

ŞİLOMİKRONEMİ

Kanda şilomikron bulunması.

ŞİLİTİS

Şelitis.

ŞİLFUNİ

Kırmızıya bakan bir çeşit üzüm.

  -   -   -  

Anlamında ŞİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ŞİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARAPSAÇI

Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprakları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi. Çözümlenemeyecek kadar karışık durum. Bir yerleşim planında genel olarak yeşil alanları belirtmek üzere girişik, eğri çizgilerle yapılmış olan bir tür tarama biçimi.

ARAÇ

Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Taşıt.

AM

Dişilik organı. Amerikyum elementinin simgesi.

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

ARKEGON

Eğrelti otlarında, bütün kara yosunlarında, bazı su yosunlarında ve açık tohumlularda görülen dişilik organı.

ARA

İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. İç. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt.

AMBARGO

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

ARAZÖZ

Yolları ve yol kenarlarındaki yeşillikleri sulamakta kullanılan araç.

ARGO

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

AYLA

Hale. Bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresi.

AĞIRKANLI

Ağırcanlı. Hippokrates'in ortaya attığı ağırcanlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi.

BASKETBOL

Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun, basket, sepet topu.

BAKLA

Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri. Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.

ARAGONİT

Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü.

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

AKIN

Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılmış olan baskın. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum. Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.

BACAKKIRAN

Nemli bölgelerde yetişen yeşilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium).

AMFİBOL

Piroksenlere yakın siyah, esmer, yeşil renkli bir silikat grubu.

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük