ŞİKAYETNAME Nedir?

ŞİKAYETNAME kelimesi ilk harfi Ş ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında ş sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi ş , ikinci harfi i , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi e , yedinci harfi t , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı ş sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ŞİKAYETNAME anlamı

Bir görevlinin, yanlış ve kötü hareketleriyle davranışlarını ilgili ve yetkili makama bildiren yazı, şikâyet mektubu.

ŞİKAYETNAME hakkında bilgiler

ŞİKAYETNAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük