ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ Nedir?

ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ kelimesi ilk harfi Ş ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında ş sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi ş , ikinci harfi e , üçüncü harfi y , dördüncü harfi t , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi t , sekizinci harfi ü , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi ü , onbirinci harfi r , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi k , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r , onyedinci harfi i şeklindedir. Başı ş sonu i olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ anlamı

Özellikle genç sürgünlerden özsu emen ve gelişme çağını tükürüğümsü bir salgı yığını içerisinde geçiren, sıçrayıcı eşkanatlılar familyası.

ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ hakkında bilgiler

ŞEYTANTÜKÜRÜKLERİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük