ŞENE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "şene" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. şene ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu şene ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde şene olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ŞENELTMEK

8 harfli kelimeler

ŞENELMEK, ŞENELTME

7 harfli kelimeler

ŞENELME, ŞENELEK

5 harfli kelimeler

ŞENEL, ŞENER

4 harfli kelimeler

ŞENE

Bazı kelimelerin anlamları

ŞENE

Yaba.

ŞENELTMEK

Şenelmiş duruma getirmek, meskûn kılmak.

ŞENELTME

Şeneltmek işi.

ŞENEL

"Şen ve mutlu ol" anlamında kullanılan bir isim".

ŞENELMEK

Boş bir yer, insanların yerleşmesiyle yurt durumuna gelmek, meskûn olmak. Sevinmek, keyiflenmek, neşelenmek. Bitki gelişmek, büyümek, serpilmek.

ŞENELEK

Hoppa.

ŞENER

Mutlu, neşeli kimse.

ŞENELME

Şenelmek işi.

  -   -   -  

Anlamında ŞENE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ŞENE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÖŞEME

Döşemek işi. Bir yapının döşenmesine yarayan her türlü eşya, mefruşat. Halk edebiyatında ve türkülerden önce söylenen, bazen tekerleme biçiminde olan uyaklı giriş bölümü. Taşıtların koltuk, taban, tavan vb. yerleri. Yapılarda taban üzerine döşenen tahta vb. kaplama. Koltuk, kanepe, divan vb.nin kumaş, yay, pamuk vb. bölümleri.

DÖKMECE

Bir tepsiye bir kat yufka kırıntısı, bir kat dövülmüş ceviz olmak üzere kat kat döşenen ve üzerine eritilmiş yağla pekmez şerbeti dökülerek yapılan bir çeşit tatlı.

ÜŞENGEÇ

Çok üşenen, tembel, üşengen.

BARDI

Dam kenarlarına saçak yerine döşenen ve hasır yapılan bir çeşit saz.

BALAST

Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları. Safra.

BEDAVRA

Damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta. Keklik tutmak için tahtadan yapılmış tuzak.

ERİNCİK

Tembel, üşenen kimse.

TESİSAT

Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem, donanım.

ÇİFTKIRILIM

Kimi buzsuların ve yoğruk özdeklerin ışık ışınlarını geçirirken iki birleşene ayırması; bunlardan biri genellikle kırılım yasalarına uyar, öteki uymaz.

ERİNCEK

Tembel, üşenen.

BEDEVRE

Damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta. Keklik tutmak için tahtadan yapılmış tuzak. Keklik tuzağı. (Köke Gelendost Isparta).

BEDEVRA

Damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta.

BADAVRA

Evlerin üstüne kiremit yerine örtülen tahta. Bağdadi duvarlara çakılan tahtalar. Eski püskü, yırtık, kılıksız. Damda üzerine kiremit döşenen veya kiremit yerine örtülen ince tahta.

ERİNGEÇ

Tembel, üşenen kişi.

ERİNCEĞ

Tembel, üşenen kişi.

DÖŞENEBİLME

Döşenebilmek işi.

BONDİL

Ahırlara döşenen kalın döşeme tahtası.

DÖKMEÇ

Bir tepsiye bir kat yufka kırıntısı, bir kat dövülmüş ceviz olmak üzere kat kat döşenen ve üzerine eritilmiş yağla pekmez şerbeti dökülerek yapılan bir çeşit tatlı.

KOKMUŞ

Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk. Çok bilinen, değersiz, önemsiz. Yerinden kımıldamaya üşenen, tembel, miskin.

ERİNGAN

Tembel, üşenen kişi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük