ŞARKICIKUŞUGİLLER Nedir?

ŞARKICIKUŞUGİLLER kelimesi ilk harfi Ş ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında ş sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi ş , ikinci harfi a , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi ı , altıncı harfi c , yedinci harfi ı , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi ş , onbirinci harfi u , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı ş sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ŞARKICIKUŞUGİLLER anlamı

(Prunellidae),iyi bilinen türleridir.

ŞARKICIKUŞUGİLLER hakkında bilgiler

ŞARKICIKUŞUGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük