ŞAPKALIMANTARLAR Nedir?

ŞAPKALIMANTARLAR kelimesi ilk harfi Ş ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında ş sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi ş , ikinci harfi a , üçüncü harfi p , dördüncü harfi k , beşinci harfi a , altıncı harfi l , yedinci harfi ı , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi n , onbirinci harfi t , onikinci harfi a , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı ş sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ŞAPKALIMANTARLAR anlamı

Tarla ve çayırlarda, bodur birer şemsiye gibi gelişen ve kök asalağı türleri de bulunan mantarlar topluluğu.

ŞAPKALIMANTARLAR hakkında bilgiler

ŞAPKALIMANTARLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük