Sonu Ş ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 8 harfli toplam 546 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VETENDAŞ

Vatandaş.

GÜMÜŞTAŞ

Diyarbakır şehri, Ovabağ nahiyesine bağlı bir bölge. Sivas ilinde, Suşehri belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şanlıurfa şehri, Kabahaydar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DOYMAMIŞ

Bir çözeltideki bileşen derişimlerinin, çözeltinin tektürelliğini değiştirecek sınırın altında kaldığı durum. Karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağları olan (bileşikler). Doyma noktasına ulaşmamış olan.

ERSALMIŞ

ErYiğitliğiyle tanınmış kimse.

ALAKAMIŞ

Şırnak şehrinde, Oyalı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

DERLENİŞ

Derlenme işi.

KARANDAŞ

Kalem.

BEKLEYİŞ

Bekleme işi.

HOPLAYIŞ

Hoplama işi.

DAVRANIŞ

Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

DELDİRİŞ

Deldirme işi.

SINARDAŞ

Akran, emsal.

YALLIBAŞ

Çoban köpeklerine yedirilen, kepekle su karışımı, yal.

ÇAĞLAYIŞ

Çağlama işi.

DALSAYIŞ

Aşırı coşkunlukla kişinin kendini bilmeyecek kerteye gelişi; engin düşüncelere dalış, bir güzellik önünde kişinin kendinden geçişi.

KADEHDAŞ

Birlikte içki içenlerin her biri.

ÜSTGEÇİŞ

Yıldızların öğlenden en büyük yükseklikteki geçişi.

ÇINLAYIŞ

Çınlama işi.

ÇAĞRILIŞ

Çağrılma işi.

PALAMPOŞ

Giyimi düzensiz ve dağınık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük