Sonu Ş ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 6 harfli toplam 637 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MARFAŞ

Denk, balya.

GÖTDEŞ

Arkadaş.

İRHDAŞ

Arapça kökenli ırk + taş: ırktaş.

KINTIŞ

Geniş yol dönemeci. Titiz, kuşkulu. Süslü, gösterişli. Oynak, havalı.

KARDAŞ

Kardeş.

GURNEŞ

Sıcaktan korunmak için koyunların başlarını birbirlerinin altına sokarak yaptıkları küme.

BELMUŞ

Taze peynirle yapılan bir çeşit tatlı, peynir helvası.

BİRKAŞ

Birkaç.

YAŞTAŞ

Yaşıt.

TERMAŞ

Uğursuzluk getirdiğine inanılarak sahibinin ölümünden sonra ortada kalmış hayvan ya da eşya. Dengesiz, düzensiz davranışları olan (insan ya da hayvan için): Bu hayvan çok termaş bir şey, bir aşağı kaçar bir yukarı, otlatmak mümkün değil. Görünüşü iyi olmayan, biçimsiz kişi. Güzellik. İlç. Beceriksiz.

HAŞPİŞ

Az pişmiş, yarı pişmiş.

ZANGOŞ

Ermeni dilinden jamgoç: zangoç; sövgü sözü olarak kullanılır.

BENZEŞ

Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir.

HAMDUŞ

Akılsız, budala.

UYARIŞ

Uyarma işi.

SINTAŞ

Anıt.

HAMPUŞ

Çatı.

MEZLİŞ

Meclis. Arapça kökenli meclis: meclis; eş-dost toplantısı; karşılığı mejlis.

KARTUŞ

Merminin arkasından namluya sürülen bezden veya kartondan barut kesesi, hartuç. Yazıcıya yerleştirilen mürekkep dolu tüp. Resim yazıda kralın adını diğerlerinden farklı bir biçimde göstermeyi sağlayan oval çerçeve. Dolma kalem içine yerleştirilen mürekkep dolu tüp.

ATANIŞ

Atanma işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük