Sonu Ş ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 4 harfli toplam 145 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KLOŞ

Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek).

IKIŞ

Ağır canlı, vurdum duymaz. Şişmanlık ve benzerleri nedenlerle zor yürüyen. Mide dolgunluğuna uğrayan: Ahmet ağa helvayı yiye yiye ıkış olmuş.

EGEŞ

Ateş küreği.

ABEŞ

Abla, kız kardeş. Kula renkte at. Açık pembe. Alnı akıtmalı hayvan. Derisi alacalı hayvan, insan. Dönek, hileci. Çirkin, kötü. Gülünç. Saçma sapan. Aksi, söz dinlemez. İnsana yakın olmıyan, yabanıl.

ONUŞ

Bereketli, çok.

URUŞ

Müsademe, harp, savaş, cenk. Çarpışma, savaş, mücadele. Ankara şehri, Uruş nahiyesine bağlı bir bölge.

ÖTÜŞ

Ötme işi.

OLUŞ

Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

MAAŞ

Aylık.

AZIŞ

Azma işi.

ÖĞÜŞ

Torun : Öğüşümden mektup aldım. Çok. Sitayiş, medih, öğme. Çok, fazla.

APUŞ

İki bacak arası, apış.

OŞAŞ

Benzer.

FLAŞ

Fotoğraf çekiminde ışık yeterli olmadığında bir görüntüyü net almak için kullanılan çok kısa süreli ve güçlü parıltı. İletişimde üstünlüğü, önceliği olan, önemli (haber). Fotoğraf çekiminde güçlü parıltıya gereksinim duyulduğunda kullanılan lamba. Gösterişe, ilgiye düşkün. Televizyon yayınlarında görüntüyü net almak için kullanılan çok kısa süreli ve güçlü ışıltı. Ünlü, gözde.

AVUŞ

Dağın geçit yeri. Asma filizi. Avuç.

BORŞ

Borç.

ATIŞ

Atma işi. Kalp ya da nabzın vuruşu, çarpışı.

ALİŞ

"Ali" adının halk dilinde değişmiş biçimi.

ABAŞ

Kız kardeş. Buğday başağının yarısından yukarısına tane tutturmayan bir hastalık. Tane tutmamış buğday başağı. Alnındaki beyazlık alt dudağına kadar inen, at, inek, manda, köpek ve benzerleri hayvan. Kütahya ili, Aslanapa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kütahya şehrinde, Örencik nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

UTAŞ

Eski türkçe utanç: utanç.