Sonu Ş ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 4 harfli toplam 145 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÖÜŞ

Haşlanmış et. Düğünde güveye arkadaş ve akrabalarının verdikleri armağan.

UTAŞ

Eski türkçe utanç: utanç.

ALIŞ

Alma işi.

OLUŞ

Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş.

AREŞ

Ağaca sarılmış asma.

ESİŞ

Esme işi. Rüzgâr, sert esen rüzgâr.

FARŞ

Çok, pek.

AĞIŞ

Ağma işi. Su buharının ve başka gazların yerden havaya doğru çıkışı, yağış karşıtı.

HİŞŞ

Hiş.

PURŞ

Kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz ve sarı renkli, yaprak ve dalları tedavide kullanılan, gövdesinin iç kısmında yapışkan bir sıvı bulunan bir ağaç ve bu ağacın hayvan yemi olarak kullanılan meyvesi.

BROŞ

Kadınların takındıkları süs iğnesi.

EĞİŞ

Eğme işi.

GIIŞ

Her şeyin küçük parçası. Çığ parçaları.

URAŞ

Uğraş.

KLOŞ

Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek).

ÜTEŞ

Geri.

AVUŞ

Dağın geçit yeri. Asma filizi. Avuç.

FLİŞ

Genel olarak marnlı-killi, şistli (arjilitli) olup, içinde iri çıkıkları ve kor kayaç parçaları da bulunan özel fasiyezde bir yerteknesi tortul topluluğu.

USAŞ

Usanç.

ETİŞ

Gürültü: Dışardaki etiş nedir?.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük