Sonu Ş ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 3 harfli toplam 89 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VAŞ

Acıma, şaşkınlık, sevgi, üşüme, acı bildirir ünlem. Alay, eğlenme belirtmek için kullanılan ünlem:-Yanına gelirsem senin gaf anı ezerim!-Vaşş!. Acıma bildirir ünlem.

VUŞ

Acıma, şaşkınlık, sevgi, üşüme, acı bildirir ünlem.

MEŞ

Deriden yapılmış su kabı. Arı. An. Geniş fıtıkların ve doku defeklerinin kapatılmasında kullanılan rezorbe olan veya olamayan sentetik materyallerin genel adı.

GİŞ

Çirkin, kötü.

ÇİŞ

Çocuk dilinde idrar. İşeme, bevl.

GUŞ

Kuş. Erkeğin cinsiyet organı. Kulak.

ŞEŞ

Altı. Tülbent, yazma. Karşı, ileri, ön. Beyaz baş örtüsü.

MÜŞ

Kolonya. (Güdül Ankara).

CEŞ

Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını. Buğday yığını. Tahıl yığını (Kırşehir).

MUŞ

Altı düz, küçük gezinti vapuru. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

ÇÜŞ

Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz. Yakışıksız bir davranış karşısında söylenen kaba bir söz.

PUŞ

Karın, mide, işkembe : Bu öküzün puşu çok büyük. Minderlerin, sedir yastıklarının, semerlerin içine konulan kuru ot. Eşcinsel erkek. Puşt.

SUŞ

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları.

TÖŞ

Demirci örsü.

TOŞ

Irmaktan çözülüp akan buz parçaları. Ağaç parçası. Kış soğuğunda dere ve nehirlerde buz parçaları oluşması, akar suda oluşan buz parçaları.

YEŞ

Ekşi hamurdan yapılan bir çeşit yemek.

MOŞ

Akan suyun, selin getirdiği çerçöp.

LEŞ

Kokmuş hayvan ölüsü. Çok kötü kokan.

DÜŞ

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Raslantı. Belli olmayan, bilinmeyen. Öğle vakti. Rüya. Cihet, yön, yol. Küfüv, aynı derecedeki, denk, eş, akran.

ŞAŞ

1.Aptal, sersem. 2.Şaşkın. 1.Yanlış, ters. 2.Şaşı. Aralıklı, açık: Bu tarağın dişleri şaştır. Şaşı.