Sonu Ş ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 3 harfli toplam 89 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PEŞ

Arka, art. Elbisenin etek kısmı. Bazı giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası. Yüzü dönük, ters. Kâğıt oyunlarında el tutma, kâğıt alma. Üçetek denilen kadın giysisi. Peş, arka. Etek.

FİŞ

Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç. Alışverişlerde ödenen paranın miktarını, vergilerini, alışverişin yapıldığı tarihi gösteren belge. Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yapraklarından her biri. Kumarda, bazı alışveriş işlerinde para yerine kullanılan pul vb. şey. Okuma yazma öğretiminde kullanılan, üzerine hece, kelime, cümle yazılı karton parçası. Bir işi yaptırmak veya gereken sıranın alındığını belirtmek için bir koçandan koparılmış kâğıtlardan her biri, makbuz.

KOŞ

Eğerde kuyruğun altından geçirilen kayış parçası. Av tüfeği, çifte. Semerlerin ucundaki urgan bağlamağa yarayan çapraz ağaç. (Güdül Ankara).

NEŞ

Su sızıntısı, yerdeki ıslaklık. Sığır kovalama ünlemi.

GOŞ

Koyun ya da keçi sağarken hayvan durmadığı zaman söylenilen söz. Alın: Goşum ağrıyor. Koç.

FOŞ

Suyun ani ve fazla miktarda dökülmesi sırasında çıkan ses.

DÜŞ

Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya. Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Raslantı. Belli olmayan, bilinmeyen. Öğle vakti. Rüya. Cihet, yön, yol. Küfüv, aynı derecedeki, denk, eş, akran.

HÖŞ

Sus. Arabaya koşulan hayvanları istenilen yöne döndürmek için kullanılan ünlem.

ŞAŞ

1.Aptal, sersem. 2.Şaşkın. 1.Yanlış, ters. 2.Şaşı. Aralıklı, açık: Bu tarağın dişleri şaştır. Şaşı.

GİŞ

Çirkin, kötü.

HEŞ

Öküz, at ve benzerleri hayvanları yürütme ünlemi. Hiç. Hiç, karşılığı hec, heç.

PÜŞ

At gübresi.

SAŞ

Saç. Eski türkçe saç: saç. Sac, yufka sacı. Saç, kıl.

PAŞ

Evleklerin çevresindeki yükseklik: Suyu fazla bıraktın paşı yıkmış.

BOŞ

İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı. Yapılacak işi olmayan, işsiz. Anlamsız. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal. Bilgisiz. Habersiz, hazırlıksız bir biçimde. Bir işe yaramayan, yararsız. Kullanıldıktan sonra içinde bir şey bulunmayan, kirli (bardak, çanak vb.).

BİŞ

Atın yanına yaklaşılırken, huysuzlanmasını önlemek için kullanılan söz. Çiş (Çocuk dilinde). Halı tezgâhı. Bir şeyi verir gibi göründükten sonra geri çekerken kullanılan söz. Beş.

FIŞ

İçi boş ya da çürük fındık, fıstık, ceviz, badem gibi yemişler. Çoban köpeğinin boynuna takılan mahmuzlu demir halka.

ÇUŞ

Merkebi durdurmak için kullanılır.

VİŞ

Üzüntü, şaşma bildiren ünlem.

TİŞ

Diş. Saat kurgusu. (Bursa).