Sonu Ş ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ş" olan 12 harfli toplam 39 adet kelime bulundu. Sonu ş harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ş harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEVİNDİRİLİŞ

Devindirilme işi.

AKSETTİRİLİŞ

Aksettirilme işi.

KARINCALANIŞ

Karıncalanma işi.

AÇIKDAVRANIŞ

Bir gözlem durumunda gözlenen kişinin söz, yazı ya da eylemlerle açıkça göz önüne serdiği davranış.

YUKARIDURMUŞ

Şanlıurfa ili, Ceylânpınar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ARSLANDOĞMUŞ

Isparta ilinde, Şarkikaraağaç ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Sivas ili, Çırçır nahiyesine bağlı bir yer. Tunceli şehrinde, Ovacık belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

GIRTLAKLAYIŞ

Gırtlaklama işi.

BİTİŞTİRİLİŞ

Bitiştirilme işi.

İHTİYARLAYIŞ

İhtiyarlama işi.

AĞAÇLANDIRIŞ

Ağaçlandırma işi.

ÇOCUKLUYANIŞ

Çocuğu stilize eden bir çul motifi. (Saçıkara İslahiye Gaziantep).

SERTLEŞMEMİŞ

Sertleşmeye uğramamış olan.

ÖZBENİMSEYİŞ

Kişinin suçluluk, yetersizlik, beğenme ya da övünme duygularına kapılmadan kendini bütün olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmesi.

ŞUURLANDIRIŞ

Bilinçlendiriş.

AŞAĞIKALAMIŞ

Tekirdağ şehrinde, Mürefte nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

İLGİLENDİRİŞ

İlgilendirme işi.

KLASİKLEŞMİŞ

Yeni akımlar ve düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramadan hâlâ güncelliğini, tazeliğini koruyabilmiş yapıt, örnek : Shakespeare'in yapıtları. Aynı anlama gelmek üzere klasik terimi de kullanılabilir. Yeni akımlar ve yeni düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramayan yeniliğini, tazeliğini koruyabilmiş yapıt. "Klasik" terimi, aynı anlamda kullanılabilir.

ÇÖPLÜAVUTMUŞ

Çorum ilinde, Alaca ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

HEYECANLANIŞ

Heyecanlanma işi.

NİTRÜRLENMİŞ

Nitrürleme işlemi uygulanmış olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük