Ş ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ş" olan, 10 harfli toplam 223 adet kelime bulunmaktadır. ş harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ş harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ş harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ŞÜPELENMEK

Şüphelenmek.

ŞAİRLEŞMEK

Şair durumuna gelmek, ozanlaşmak.

ŞIPIRDIMSU

Derinliği bir karışı geçmeyen gölcük.

ŞIMARIKLIK

Şımarık olma durumu. Şımarıkça davranış.

ŞAMANCILIK

Esrime yeteneğindeki kimselerin (samanların) cinlerle ve tinlerle ilişkiler kurarak onların üstün yetenek, beceri ve güçlerini elde etmeleri; bunları toplum ve birey adına kullanmaları; bu iş için yapılan dinsel, büyüsel işlemlerin ve törenlerin tümü.

ŞIKIRDAMAK

Birbirine çarpan metal nesneler şıkırtı sesi çıkarmak. Aydınlanmak, parlamak.

ŞULARLAMAH

İri iri dikmek, teyellemek.

ŞEMSİYELİK

Şemsiye koymaya yarayan, altında şemsiyelerden sızan suyun toplanması için özel kutusu olan, girişte bulunan mobilya. Şemsiye yapmaya elverişli olan.

ŞİZOFRENİK

Şizofreni ile ilgili.

ŞIRAZLAMAK

Halı, yastık kıyılarını renkli ipliklerle dikmek.

ŞİRELENMEK

Meyve çok olgunlaşmak, sulanmak. Nazlanmak.

ŞATAFLAMAK

Sıkıştırmak. Ürkek ürkek çevreyi gözetlemek. Süslemek. Kışkırtmak, ayartmaya çalışmak. Avutmak, yüze gülmek.

ŞIBİNDİREK

Çok zayıf, bir deri bir kemik.

ŞEHİTHALİT

Kars şehri, Karakurt nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ŞUURSUZLUK

Bilinçsizlik.

ŞİSTOSOMAL

Schistosoma'ların neden olduğu, bilharziyal, bilharzik.

ŞIMARTILMA

Şımartılmak işi.

ŞATIROBASI

Malatya ili, Doğanşehir ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ŞIRILLAMAH

Su az akmak.

ŞİNİKLEMEK

Şinikle tartmak, ölçmek.