Sonu IZ ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ız" olan 4 harfli toplam 16 adet kelime bulundu. Sonu ız ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ız olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AGIZ

Yeni doğurmuş bir hayvandan ilk günlerde sağılan, koyu yapışkan süt, ağız. Ağız.

YAIZ

Yağız.

ARIZ

Sonradan ortaya çıkan. Bulaşmış, musallat olmuş.

OMIZ

Omuz.

OTIZ

Otuz.

IKIZ

Eksik.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

ANIZ

Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla.

ATIZ

İki dere arasındaki su geçecek set.

IMIZ

Yeni mayalanmış süt. Mayalanmış yoğurt.

ALIZ

Zayıf, cılız. Yaz ekini. Aşılanmamış dağ armudu. Kurnaz, sinsi. Kurnaz, sinsi ve açgözlü: O ne alız tilkidir, bilirim ben onu.

ILIZ

Zayıf. İplik sarmaya yarayan bir çeşit ağaç araç.

ISIZ

Issız, tenha.

AVIZ

Yeni doğurmuş bir hayvandan ilk günlerde sağılan, koyu yapışkan süt, ağız. Ağız. Kez, kere. Tarlanın ekinleri kalktıktan sonraki durumu. Ağız sütünden yapılan yemek.

IRIZ

Eşya, öteberi. Eğlencelik, kuru yemiş. Cesur, yiğit.

VAIZ

Bir din konusu üzerine öğüt şeklinde yapılan konuşma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük