IZ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ız" olan, toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. ız ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ız ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

IZDIRAPSIZLIK

10 harfli kelimeler

IZDIRAPSIZ, IZGARLAMAK

9 harfli kelimeler

IZGARALIK, IZGARASIZ, IZDIRAPLI, IZINSIMAK

8 harfli kelimeler

IZGARALI, IZBANDUT, IZGARLIK, IZTIRARİ

7 harfli kelimeler

IZDIRAP, IZGINLI, IZGIRIM, IZMARIK, IZMIKCI, IZTIRAR

6 harfli kelimeler

IZGARA, IZICIH, IZICIK

5 harfli kelimeler

IZGIN, IZRAR, IZCIK, IZGAR, IZHAR, IZLIK, IZMEL, IZMIK

Bazı kelimelerin anlamları

IZ

Az.

IZGARLAMAK

Bir şeyin üstüne düşmek, çok ilgilenmek.

IZGARASIZ

Izgarası olmayan.

IZGINLI

Ateşli ve heyecanlı kişi.

IZINSIMAK

Azımsamak.

IZDIRAP

Acı, üzüntü, sıkıntı, keder.

IZGARLIK

Tembellik.

IZGIRIM

Gözdağı, korkutma.

IZDIRAPLI

Izdırap veren, acılı, sıkıntılı.

IZGARALI

Izgarası olan.

IZMARIK

İzmarit.

IZBANDUT

Osmanlılarca Rum korsanlarına verilen ad.

IZTIRARİ

Zorunlu.

IZGARALIK

Izgara yapmaya elverişli (et).

IZDIRAPSIZLIK

Izdırapsız olma durumu.

IZDIRAPSIZ

Izdırabı olmayan, acı veya üzüntü vermeyen.

  -   -   -  

Anlamında IZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde IZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ACUL

Aceleci. Hızlı, çabuk.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

ACISIZLIK

Acısız olma durumu.

ACITMAK

Acılık vermek. Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ACABA

Şüphe, kuşku. (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ACISIZ

Tadı acı olmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Ağrı, sızı duyulmayan.

ABARTISIZLIK

Abartısız olma durumu.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABARTMASIZ

Abartısız.

ACIMASIZCA

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük