ISMARLAYABİLME Nedir?

ISMARLAYABİLME kelimesi ilk harfi I ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında ı sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi ı , ikinci harfi s , üçüncü harfi m , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı ı sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ISMARLAYABİLME anlamı

Ismarlayabilmek işi.

ISMARLAYABİLME hakkında bilgiler

ISMARLAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük