ISIRGANGİLLER Nedir?

ISIRGANGİLLER kelimesi ilk harfi I ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında ı sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi ı , ikinci harfi s , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi r , beşinci harfi g , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı ı sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ISIRGANGİLLER anlamı

İki çeneklilerden, örneği ısırgan otu olan, yapışkan otu, rami ve benzerleri birtakım türleri içine alan bitki familyası.

ISIRGANGİLLER hakkında bilgiler

ISIRGANGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük