ISINDIRABİLMEK Nedir?

ISINDIRABİLMEK kelimesi ilk harfi I ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ı sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ı , ikinci harfi s , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi n , beşinci harfi d , altıncı harfi ı , yedinci harfi r , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı ı sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ISINDIRABİLMEK anlamı

Isındırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ISINDIRABİLMEK hakkında bilgiler

ISINDIRABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük