ISILİLETKENLİK Nedir?

ISILİLETKENLİK kelimesi ilk harfi I ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ı sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ı , ikinci harfi s , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi l , beşinci harfi i , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı ı sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ISILİLETKENLİK anlamı

Bir özdeğin birim kesitinden, birim zamanda ne ölçüde ısı geçirebildiğini gösteren nicelik.

ISILİLETKENLİK hakkında bilgiler

ISILİLETKENLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük