Sonu IH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ıh" olan, toplam 460 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ıh ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ıh olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ıh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

FEHLİFASIHLIH

12 harfli kelimeler

ORDUBOZANNIH, URUSVAYÇILIH

11 harfli kelimeler

BAYRAMCALIH, BOĞULAJEYIH, BUHURDANNIH, HARMANÇALIH, IRAMAZANNIH, ŞAMDANCILIH, TÜŞMANÇILIH, YALPAHÇILIH, YALTAHCILIH, YALTAHÇILIH, ZARTALAHLIH, ZULUMKARLIH

10 harfli kelimeler

ABIRSIZLIH, ÇAKILILLIH, ÇOBANCILIH, FAYIZÇILIH, GABABAŞLIH, GALAYCILIH, GIBGIZARIH, HAREYÇILIH, LAKGABALIH, MALAMATLIH, MIZIHÇILIH, OYNADANLIH, OYTARANNIH, SAHINDIRIH, SAPANCALIH, SINIHCILIH, ŞERGADALIH, UTANMAZLIH, YAMAHÇILIH, YARAGANNIH, YUMURTALIH

9 harfli kelimeler

AVADANLIH, BAYRAMLIH, FELHANLIH, FUKARALIH, GAPICALIH, GAPUÇALIH, HAHDARLIH, HIRHIZLIH, IRAHATLIH, IŞINDIRIH, İLİMANNIH, KAPUÇALIH, KEÇEÇİLIH, ODUNÇİLIH, RAFAZİLIH, RAŞPARLIH, SARSAHLIH, SERHATLIH, ŞAMATALIH, TANĞAYRIH, YABANALIH, YALPAHLIH, YAPICILIH, YARDARRIH, YARIBUÇIH, YARPAHLIH, YILĞINNIH

8 harfli kelimeler

ALABALIH, ALACALIH, ASBAPLIH, AŞGANLIH, AVARALIH, BAĞARSIH, BAĞIRSIH, BAHALLIH, BICAHLIH, BOĞAZLIH, BURÇALIH, CAHALLIH, CIRCIVIH, ÇARPAŞIH, ÇAYILLIH, ÇIHIŞDIH, ÇILDIRIH, ÇOBANNIH, ÇOPRAŞIH, DADIMLIH, DAĞARCIH, DALDALIH, DAMAHÇIH, DIRDIVIH, DORGILIH, EKMEKLIH, EVLATLIH, FAHILLIH, FIRFIRIH, FIRTILIH, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ACALLIH, ACIZLIH, AÇIHLIH, ADAMLIH, ADIMLIH, AGIRLIH, AHIRLIH, ARHALIH, ASKIRIH, ATAŞLIH, AYRILIH, AZNAŞIH, BABALIH, BOBALIH, BULANIH, BULAŞIH, CIBIDIH, CUMALIH, ÇIĞILIH, ÇIRALIH, ÇITIRIH, DADAMIH, DAĞINIH, DANALIH, DANIŞIH, DINŞLIH, DOLAŞIH, DOYALIH, DUDALIH, EĞRİMIH, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ÇARMIH, ABACIH, ABARIH, ACARIH, ACATIH, ACICIH, ACIMIH, AHIRIH, ALACIH, ALIŞIH, ANALIH, ARALIH, AZICIH, BASDIH, BASTIH, BAŞDIH, BAŞLIH, BITDIH, BITTIH, CAĞLIH, CINCIH, CIRTIH, CIYRIH, CIZDIH, CIZLIH, ÇAMLIH, ÇIĞRIH, ÇIHRIH, ÇILPIH, ÇIRTIH, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

FIKIH, SATIH, VAZIH, ACCIH, AHLIH, ARTIH, ASLIH, ATLIH, AVDIH, AYRIH, AZÇIH, AZZIH, BALIH, BARIH, BASIH, BIÇIH, CACIH, CICIH, CIVIH, CIZIH, ÇALIH, ÇARIH, ÇATIH, ÇIBIH, ÇIHIH, ÇIRIH, ÇIVIH, ÇOCIH, ÇOÇIH, DIDIH, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ABIH, ACIH, AÇIH, ADIH, ALIH, AMIH, ANIH, ARIH, ASIH, AŞIH, AYIH, AZIH, ICIH, ILIH, IŞIH, İLIH, İŞIH, PRIH

3 harfli kelimeler

MIH, RIH, ZIH, ÇIH, IIH, KIH, LIH, PIH, SIH, ŞIH, TIH, VIH, YIH

2 harfli kelimeler

IH

Bazı kelimelerin anlamları

IH

Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses.

HARMANÇALIH

Harman zamanı harmanlardan toplanan sadaka: Bu yıl üç defa harmançalıh verdim.

URUSVAYÇILIH

Utanmazlık.

IRAMAZANNIH

Ramazanlık, ramazan, oruç ayı.

ORDUBOZANNIH

Mızıkçılık.

BOĞULAJEYIH

Boğulacağız.

ZARTALAHLIH

Taşkınlık.

ŞAMDANCILIH

Şamdancılık; saraylarda aydınlatma görevi.

YALTAHCILIH

Dalkavukluk.

ZULUMKARLIH

Arapça kökenli zulm: zülumkarlık; zalimlik.

YALTAHÇILIH

Dalkavukçuluk.

BUHURDANNIH

Buhur yakılan aygıt, buhurdanlık.

YALPAHÇILIH

Döneklik.

TÜŞMANÇILIH

Düşmanlık.

FEHLİFASIHLIH

Arapça kökenli fi'l-fâsık: aşüftelik; kötü yolda olma.

BAYRAMCALIH

Bayram arifesinde nişanlıya gönderilen elbise v.s. gibi hediyeler. Bayram elbisesi.

  -   -   -  

Anlamında IH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde IH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİMRİ

Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

FİBRİN

Kanda pıhtılaşma sonucu oluşan bir protein.

DÜNÜRLÜK

Dünür olma durumu. Evlenme sonucu oluşan yakınlık, hısımlık, sıhriyet.

AYDIN

Işık alan, ışıklı, aydınlık. Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entelektüel. Kolayca anlaşılacak kadar açık, vazıh (söz veya yazı). Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

ÇİVİLENMEK

Çivi ile tutturulmak, mıhlanmak. Bir yerde hareketsiz kalmak.

DOK

Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz. Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılmış olan büyük depo.

CİMRİLİK

Cimri olma durumu, eli sıkılık, hisset, imsak, mıhsıçtılık, nekeslik, pintilik, sıkılık.

ESENLİK

Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selamet, hastalık karşıtı.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

AYDINLIK

Bir yeri aydınlatan güç, ışık. Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh. Kötülükten uzak, temiz, saf. Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk. Işık alan.

ÇAPAK

Göz pınarında ve kirpiklerde birikerek pıhtılaşan veya kuruyan akıntı. Metal veya toprak eşya kenarlarında bulunan pürüz. Madenler dövülürken sıçrayan ince, ufak parça. Sazan familyasından, vücudu yandan basık, 50 santimetre uzunluğunda, 4-5 kilogram ağırlığında, sarı pullu, eti tatsız, kılçıklı bir tatlı su balığı (Abramis brama).

FAKİH

Fıkıh bilgini.

BAL

Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı.

AGLÜTİNİN

Serumda meydana gelen ve pıhtılaşmaya sebep olan antikor.

ÇİVİ

İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh. Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum.

BÜRO

Çalışma odası, yazıhane. Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri. Bölüm, şube. Yazı masası.

ESMAYIŞERİFE

Esmayıhüsna.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

ESEN

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ÇİVİLEMEK

Bir şeyi bir yere çivi ile tutturmak, mıhlamak. Sabitleştirmek, kesin olarak yerleştirmek. Vurmak, öldürmek. Aynı noktaya sürekli olarak bakmak. Olduğu yerde hareketsiz bırakmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük