Sonu I ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ı" olan 5 harfli toplam 792 adet kelime bulundu. Sonu ı harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ı harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KIYKI

Keman.

GIYGI

Bir çeşit keman. Horoz. Tütün gibi kıyılacak şeyleri kıymaya yarayan araç.

ZIRLI

Delimsi, deli.

BAŞLI

Başı olan.

TAMTI

Sapsız demir bıçak.

BATTI

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz. Değnekle oynanan bir çocuk oyunu.

PIŞGI

El testeresi. Testere.

DUALI

İçinde dua olan. Kendisine dua edilmiş olan.

SAKÇI

Bekçi.

CIBRI

Çiçeği burnunda, küçük hıyar. Çapak.

KILTI

Yatağın baş ya da ayakucu. Ense ile baş arasındaki yer, omuz.

DARNI

Tavan arası.

YALPI

Eğimli yüzey, yamaç. İki tepe arasındaki düzlük.

KIRGI

Dağ eteği. Dağ ve yaylaların yalçın, sarp, keskin yerleri. Taşlık arazi : Kırgıda sürü otlar mı?. Bayır yer. Şahin kuşu. Atmaca : Kırgı tavukları kaptı. Gövdeden ayrılmış ve yaprağı dökülmüş ince ağaç dalı. Kumaşa yapılan pili : Entarinin kırgıları iyi olmamış. Kuru otun hayvanın yemediği kalın kısmı. Küçük parça: Odunun kırgısı.

TANRI

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

HARTI

İplik eğirirken örekenin başına dolanan yünü ya da pamuğu tutturmak için üzerine sarılan enli kayış şeklindeki deri parçası. Palto. Asker kaputu. Deri, gön: Tufranın ağzına bağlamak için biraz hartı bulamadım. Derinin ince yeri. Delinen çarığa konan parça. Harmanda taneleri toplamaya yarayan sıyırga. Kalın, sert. Çarığa vurulan deri yama. Harita.

FIZLI

Hızlı. Hızlı: Fızlı at.

PALTI

Ceket.

AZILI

Gözü bir şeyden yılmayan, azgın. Çok şiddetli, korkunç.

ALALI

Çeşitli, karışık: Bu buğday alalı.