Sonu I ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ı" olan 4 harfli toplam 333 adet kelime bulundu. Sonu ı harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ı harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KIĞI

Kığ. Koyun, keçi gübresi. Çalgı.

KARI

Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar.

HASI

Hangisi?. Altı ayı geçmiş ve enenmiş keçi.

DIRI

Gül fidanına benzeyen dikenli bir çalı. Kötü kalpli insan.

IŞKI

Deri, tahta kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak.

CIZI

Ağustos böceği. Çizgi. Tohum ekmek için pullukla açılan yer, karık. Tarlada su yolu.

ARKI

Arka.

KAPI

Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Ev gezmesi için gidilen yer. Devlet dairesi. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Gidere yol açan gereksinim.

KUTI

Kutu.

MACI

Sabanın, elle tutarak yönetmeye yarayan baston biçimindeki sapı.

ÇATI

Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü. Barınılan, sığınılan yer. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu.

ASGI

Kadınların zincirle boyunlarına astıkları altınlar. İple bağlanıp duvara, tavana asılan sebze ve meyva. Askı: Cehiz bön asgıda. Askı. Çeyizin iplere asılarak sergilenmesi. Gelin alayındaki at, araba, otomobile bağlanan armağan kumaş, havlu ve benzerleri nesneler. Ustaya armağan edilmek için yapımı biten eve asılan kumaş ve benzerleri nesneler.

VARI

Mısır.

SIHI

Sıkı. Ve sıkı.

AYGI

Adı bilinmiyen ya da ad yerine kadına, kıza sesleniş. Eşya.

DANI

Değin, kadar, dek.

ÇITI

Anahtar, asma kilit. Çıtçıt. Mısır patlatmak için kullanılan bir tava. Sonbaharda toplanan meyve ve sebzenin ağaç dallarına ve bitki köklerine bağlanarak çatılmış şekli. 2 Kabuğu soyulmuş ve 5-10 tanesi bir arada bağlanmış mısır.

HINI

Paylama, azar. Asık yüzlü, cana yakın olmayan kişi. Deri yayık.

FIÇI

Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap. Bu kabın alabileceği miktarda olan.

APBI

Abla, büyük kız kardeş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük