I ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ı" olan, 5 harfli toplam 210 adet kelime bulunmaktadır. ı harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ı harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

IRMAN

Gammaz.

ISMIK

Sessiz, utangaç, sıkılgan, az konuşan kişi. Ahmak, budala. Toy. Sessiz, utangaç, az konuşan kimse.

ISLIK

Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses. Bir şeyin çıkardığı ince ve tiz ses.

IHKIN

Yorulup çökmüş kişi. Üstü kızarıp içi kabarmamış, çökmüş, hamur kalmış ekmek, pasta ve benzerleri şeyler.

ISKAT

Düşürme, aşağı atma. Düşürülme. Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka.

IRMAÇ

Sivas kenti, Kuşkayası bucağına bağlı bir yer.

IMBIK

Çaydanlık.

IRŞAT

Çirkin, suratsız.

IPRIK

İbrik.

ILDIZ

Yıldız. Gündönümünden on gün önceki zaman: Arpayı ıldızdan bir ay önce ektim. İpliği çile yapmaya yarayan iki ucu çengelli tahta araç. Gün dönümünden on gün önceki gün.

ILBİZ

Örümcek.

IBRIH

Su kabı, ibrik.

IRAVA

Kısa boylu, bodur (insan ve hayvan için).

IŞTIR

Pancargillerden, 30-70 santimetre yüksekliğinde, yapraklı dalları pişirilerek yenen bir yıllık otsu bitki, yaban pazısı (Chenopodium urbicum).

IVKAR

Gulyabani, cin, şeytan.

IKMAK

Deve çökmek, oturmak.

IHMAK

Deve çöküp oturmak.

ISDIL

Konuşurken sözcüklerin uzatılarak şarkı gibi söylenmesi.

ILBIZ

Zayıf, hastalıklı.

IGMAK

Bir yerden kaymak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük