I ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ı" olan, 3 harfli toplam 38 adet kelime bulunmaktadır. ı harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ı harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ILG

Kuvvet, güç.

ILT

Enfeksiyöz larengotrakeitis.

ILK

Soy sop.

IBD

Enfeksiyöz bursal hastalık.

IRV

Soluk alma yedek hacmi.

IGE

Serum immünoglobulinlerinde % 1'den daha az oranda bulunan, 8.2 S çökelme kat sayısına sahip, 190000 molekül ağırlığında, %11 oranında karbohidrat içeren, mast hücreleri ve bazofillere bağlanan, alerjik reaksiyonlarla birlikte görülen bir insan immünoglobülini. İmmünoglobulin E.

IZA

Kabuklu buğday. Arpa. Yulaf.

IBA

Çiğ, nem.

IGG

İnsan serum immünoglobulinlerinin %80'ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3 karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immunoglobulin ana molekülleri. İmmünoglobulin G.

IRA

Karakter.

IRZ

Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti.

IIH

Hayır.

ICU

Uluslararası civciv birimi.

IBI

Sinsi, kurnaz. Sağır ve dilsiz.

INI

Ne diyorsun?.

IŞK

XVI. yüzyıldan önce âşık ve başıboş derviş yerine kullanılan bir terim.

ISI

Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.

IDL

Orta yoğunluklu lipoprotein.

IRO

Gökkuşağı.

IAH

Hayır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük