I ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ı" olan, 3 harfli toplam 38 adet kelime bulunmaktadır. ı harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ı harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ı harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

IBD

Enfeksiyöz bursal hastalık.

IBA

Çiğ, nem.

IZA

Kabuklu buğday. Arpa. Yulaf.

IHI

İşte.

INI

Ne diyorsun?.

ILİ

Zayıf, kansız.

IIH

Hayır.

IGG

İnsan serum immünoglobulinlerinin %80'ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3 karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan immunoglobulin ana molekülleri. İmmünoglobulin G.

IŞK

XVI. yüzyıldan önce âşık ve başıboş derviş yerine kullanılan bir terim.

IVF

İn vitro fertilizasyon.

ISI

Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.

ILI

Ilık. Korkunç. Sevimsiz: Nedir o adamın ılılığı.

ILG

Kuvvet, güç.

IRK

Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm. Soy.

IRZ

Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti.

ILT

Enfeksiyöz larengotrakeitis.

IGM

İnsan serum immünoglobulinlerinin %5'ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler hâlinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip, %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen, esas olarak kan plâzmasında bulunan bir immunoglobulin. İmmünoglobulin M.

ILK

Soy sop.

IBI

Sinsi, kurnaz. Sağır ve dilsiz.

ITH

Tedavi indeksi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük