IŞINIMLILIK Nedir?

IŞINIMLILIK kelimesi ilk harfi I ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında ı sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi ı , ikinci harfi ş , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi n , beşinci harfi ı , altıncı harfi m , yedinci harfi l , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi ı , onbirinci harfi k şeklindedir. Başı ı sonu k olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

IŞINIMLILIK anlamı

(bir yüzeyin bir noktasında, bir doğrultuda) : Bir noktayı çevreleyen sonsuz küçük bir yüzey parçacığının belirli doğrultudaki ışınım yeğinliğinin, bu yüzey parçacığının o doğruya dik bir düzlem üzerindeki izdüşümüne bölümü. bk. ışıklılık.

IŞINIMLILIK hakkında bilgiler

IŞINIMLILIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük