Sonu IŞILCIK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ışılcık" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ışılcık ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ışılcık olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ışılcık olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

IŞILCIK

Işığın ya da daha genel olarak akımmıknatıssal ışınımların erke birimi.

  -   -   -  

Anlamında IŞILCIK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde IŞILCIK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FLÜORIŞIL

Yüklü parçacıklarla ya da ışılcıklarla dövülünce ışıma özelliği gösteren (özdök).

NİCEM

Planck katsayısıyla kendi sıksayısının çarpımına eşit büyüklükte, daha bölünemeyen erke niceliği. Planck değişmezi ile kendi sıklığının çarpımına eşit büyüklükte, daha bölünemeyen erke niceliği. Işılcık, akımmıknatıssal ışınım erkesi nicemidir. Planck durganı ile, kendi sıklığının çarpımına eşit büyüklükte, daha bölünemeyen birim erke niceliği. Yayılan ya da soğurulan erkenin en ufak niceliği, en ufak birimi. (Elektromıknatıslı ışımanın nicemi, ışıközüdür).

ALGIÇ

Yüklü parçacıkların ya da ışılcıkların içinden geçerken oluşturdukları üşerleşim ile kendilerini ele verdikleri GM sayacı, çiftüşek gibi aygıtlardan her biri.

BOZUNUM

Birleşik bir maddenin daha yalın bileşiklere veya bileşenlere tek yönlü olarak ayrılması, dejenerasyon. Işın etkin bir çekirdeğin ışınım salarak değişikliğe uğraması olayı, dejenerasyon. Bir öğecik çekirdeğinin kendiliğinden ya da çarpışma ile edindiği ışımetkinlik sonucu, bir ya da birden fazla parçacık ya da ışılcık salarak parçalanması. Özdeşlik dönüşümüne uzamdaş olan işlev. Metallerin, yoğruk bölgede biçim değiştirmeleri olayı.

SALIM

1.Nezle. 2.Salgın hastalık. Bir köyün ekilmemiş nadasa bırakılmış bölgesi. Yan, bölge. Yaş (hayvanlar için): Teke kaç salımında. Tekelerin dişi keçilerle birleştirilme zamanı. Sonbaharda esen ve sebzeleri kurutan yel. Soğukalgınlığı. Salgın hastalık. Kez. Bir kez pişirmeye yetecek ölçüde (kahve ve benzerleri için). Yıl. Yan. Nezle, salım tutmak. Bir cismin çevresine ışılcIk ya da özdek tanecikleri durumunda erke salması, anlamdaş yayım.

IŞILORTACIK

Bir çekirdekten ışılcık dövümü sonucunda çıkan ortacık.