Sonu IŞIKSIZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ışıksız" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ışıksız ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ışıksız olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ışıksız olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

DARTIŞIKSIZ

10 harfli kelimeler

KATIŞIKSIZ, YAKIŞIKSIZ, DANIŞIKSIZ, KIRIŞIKSIZ

7 harfli kelimeler

IŞIKSIZ

Bazı kelimelerin anlamları

IŞIKSIZ

Işığı olmayan, ziyasız, karanlık.

DANIŞIKSIZ

Müşaviri olmayan.

DARTIŞIKSIZ

İhtilâfsız, bilâ itiraz.

YAKIŞIKSIZ

Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz (tavır, hâl vb.).

KIRIŞIKSIZ

Kırışığı olmayan.

KATIŞIKSIZ

İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf (II).

  -   -   -  

Anlamında IŞIKSIZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde IŞIKSIZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DENSİZ

Yakışıksız ve saygısızca davranan (kimse).

OHA

Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü. Kaba ve yakışıksız davranışta bulunan kişilere karşı kullanılan söz.

KARANLIK

Işık olmama durumu. Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum). Karışık. Üzüntü, sıkıntı, perişanlık. Yasalara, töreye uygun olmayan. Işıksız.

AYNASIZ

Aynası olmayan. Polis. Hoşa gitmeyen, kötü, yakışıksız, çirkin, ters, biçimsiz.

HAS

Özgü. Başmaklık. Hükümdara özgü olan. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse). Katışıksız, en iyi cinsten, saf.

KATKISIZ

Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf. Niteliği hiçbir etki ile değişmeyen, tam, bozulmamış.

HALİS

Katışık olmayan, katışıksız, saf.

ARINMAK

Temizlenmek. Rahatlamak. Katışıksız, arı (I) duruma gelmek.

BİÇİMSİZLİK

Biçimsiz olma durumu. Çirkinlik, yakışıksızlık.

ARITMAK

Temizlemek, temiz duruma getirmek, paklamak. Katışıksız duruma getirmek, tasfiye etmek.

ÇÜŞ

Yürüyen eşeği durdurmak için söylenen söz. Yakışıksız bir davranış karşısında söylenen kaba bir söz.

NALAYIK

Yakışıksız, hoş olmayan.

ARI

Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellifica). Yabancı şeylerden arınmış, katışıksız, saf, halis.

HALİSÜDDEM

Katışıksız, safkan.

KABAHAT

Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet. Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan suç.

DENSİZLEŞMEK

Yakışıksız ve saygısızca davranır duruma gelmek.

ÖZLEŞTİRMECİLİK

Bir dili yabancı ögelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirmeyi ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi amaçlayan çalışma, tasfiyecilik, pürizm.

MÜSTEHCEN

Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız.

MÜNASEBETSİZ

Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin. Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse). Ters, aksi.

BİÇİMSİZ

Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz. Kötü bir biçimde. Kötü, hoş olmayan, yakışıksız. Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük