Sonu İKİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "iki" olan, toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. Sonu iki ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında iki olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde iki olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

İSTATİSTİKİ

9 harfli kelimeler

HİPOTRİKİ, POLİTRİKİ, SIĞIRSİKİ, TİLKİSİKİ

8 harfli kelimeler

ELASTİKİ, MİHANİKİ, BERİĞİKİ, BUĞASİKİ, ELLIYİKİ, ÖNDEĞİKİ, POLİTİKİ, URUMTİKİ

7 harfli kelimeler

ŞİMDİKİ, BELLİKİ, CİKCİKİ, ÇELMİKİ, DEVLİKİ, DİVRİKİ, ETEĞİKİ, HİNDİKİ, ÖTEĞİKİ, SEĞRİKİ, ŞİLLİKİ, TATBİKİ

6 harfli kelimeler

BERİKİ, FİZİKİ, HAKİKİ, MALİKİ, MUSİKİ, BİDİKİ, BİZİKİ, ÇİVİKİ, ENDİKİ, ESSİKİ, FİLİKİ, HEKİKİ, HULİKİ, KESİKİ, MELİKİ, ÜSTİKİ, ZIRİKİ

4 harfli kelimeler

BİKİ, DİKİ, KİKİ, TİKİ

3 harfli kelimeler

İKİ

Bazı kelimelerin anlamları

İKİ

Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı.

ELLIYİKİ

Elli iki.

ELASTİKİ

Esnek.

BUĞASİKİ

Ormanda, dağda yetişen, 20 - cm. boyunda bir ot.

İSTATİSTİKİ

İstatistiksel.

MİHANİKİ

Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılmış olan (iş, hareket vb.).

ÖNDEĞİKİ

Öndeki.

HİPOTRİKİ

Yetersiz kıllanma.

ŞİMDİKİ

İçinde bulunulan anda olan veya yapılan, bu andaki, bu zamandaki.

SIĞIRSİKİ

Kurutulmuş hayvan sinirinden yapılan kamçı. (Kavalca Bozüyük Bilecik).

POLİTRİKİ

Aşırı kıllılık.

BERİĞİKİ

Beriki.

URUMTİKİ

Bir çeşit horan.

TİLKİSİKİ

Yazma kenarlarına yapılan bir oya türü. (Yalvaç Isparta).

POLİTİKİ

Politika - polikiye: politikaya.

BELLİKİ

Belki.

  -   -   -  

Anlamında İKİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İKİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

AKEMİ

İki elemanlı mermer yapıştırıcısı.

AÇIORTAY

Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.

ALMAŞ

İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

AKŞAMSEFASI

İki çeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki, gecesefası (Mirabilis jalapa).

ALACA

Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve. İki ya da daha çok renkli. Çorum iline bağlı ilçelerden biri.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

AKÇAAĞAÇ

Akçaağaçgillerden, süs ağacı olarak da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç, isfendan (Acer).

ADIM

Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Girişim, hamle. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık.

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Çaprazlama örgü ile yapılmış olan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file. Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık. Tuzak. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file.

AKAÇ

Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç. Yer altı su oluğu. Kanal, ark, su yolu.

ALAMANA

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.

AKTARMA

Aktarmak işi. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Alıntı. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. Para aktarımı. Arıları bir kovandan ötekine geçirme.

AKCİĞER

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

AKAR

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı. Sıvı, mai, likit.

AĞIZLAŞMAK

İki kan damarı birbiri içine açılmak.

AKIŞKANLIK

Akışkan olma durumu. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite. Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.

AKÇAAĞAÇGİLLER

İki çeneklilerden, örneği akçaağaç olan bir bitki familyası.

AKREP

Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu (Scorpio). Zodyak üzerinde Terazi ile Yay arasında yer alan takımyıldızın adı. Saatin iki ibresinden küçüğü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük