Sonu İBADET ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ibadet" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ibadet ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ibadet olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ibadet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İBADET

Bir dinin buyruklarını yerine getirme.

  -   -   -  

Anlamında İBADET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İBADET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SAY

Düz, ince, yassı taş. Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme. Çalışma, emek.

HALVETHANE

Saraylarda girilmesi yasak olan oda. Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda.

ORUÇ

Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre kendini alıkoyma. Çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma.

NAMAZ

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat.

VAİZ

İbadet yerlerinde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü.

DİNGİNCİLİK

Tam bir gönül rahatlığı, tutkusuzluk içinde bütün arzulardan sıyrılmış olarak direnç göstermeden kendini Tanrı ibadetine vermeyi ve tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaçlayan dünya görüşü, sekincilik.

İHLAS

Temiz sevgi ve yürekten bağlılık. Kur'an surelerinden biri. İbadetlerdeki içtenlik.

KIBLE

Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin bulunduğu yön. Sıkıntılı bir durumda yardım umarak başvurulan yer. Bulunulan yerden Kâbe'nin bulunduğu yön. Güneyden esen yel. Güney 180°'lik yön.

TEKKE

Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh. Hapishane. Esrar içilen üstü kapalı yer. İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer.

HAC

Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılmış olan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

TAPINAK

İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.

ABİDİN

İbadet eden, tapan kullar.

NAKŞİBENDİLİK

Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat, Nakşilik.

HALVETİ

İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat. Bu tarikattan olan kimse.

SİNAGOG

Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.

TAAT

Allah'ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme.

CAMİ

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.

FARZ

Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu.

KİLİSE

Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.