İBADET ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ibadet" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. ibadet ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ibadet ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ibadet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İBADET

Bir dinin buyruklarını yerine getirme.

İBADETGAH

Tapınak.

İBADETHANE

Tapınak.

  -   -   -  

Anlamında İBADET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İBADET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TAPINAK

İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.

SİNAGOG

Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.

ABİDİN

İbadet eden, tapan kullar.

TAAT

Allah'ın buyruklarını yerine getirme, ibadet etme.

NAMAZ

İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat.

TEKKE

Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh. Hapishane. Esrar içilen üstü kapalı yer. İşsiz güçsüz kimselerin buluşup sığındıkları yer.

CAMİ

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran.

KİLİSE

Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer. Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

HALVETHANE

Saraylarda girilmesi yasak olan oda. Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

HALVETİ

İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat. Bu tarikattan olan kimse.

SAY

Düz, ince, yassı taş. Hac ibadeti sırasında Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme. Çalışma, emek.

İHLAS

Temiz sevgi ve yürekten bağlılık. Kur'an surelerinden biri. İbadetlerdeki içtenlik.

KIBLE

Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin bulunduğu yön. Sıkıntılı bir durumda yardım umarak başvurulan yer. Bulunulan yerden Kâbe'nin bulunduğu yön. Güneyden esen yel. Güney 180°'lik yön.

DİNGİNCİLİK

Tam bir gönül rahatlığı, tutkusuzluk içinde bütün arzulardan sıyrılmış olarak direnç göstermeden kendini Tanrı ibadetine vermeyi ve tanrısal ruh dinginliği kazanmayı amaçlayan dünya görüşü, sekincilik.

NAKŞİBENDİLİK

Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat, Nakşilik.

HAC

Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılmış olan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

FARZ

Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet. Yapmak zorunda kalınan şey, boyun borcu.

ORUÇ

Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre kendini alıkoyma. Çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma.

VAİZ

İbadet yerlerinde öğüt niteliğinde dinî konuşmalar yapan kimse, öğütçü.