Sonu Ğ ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 6 harfli toplam 144 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAVLUĞ

İçine çakmak, para, ve benzerleri şeyler konulan torba, kese.

DARLOĞ

Loğ taşını çekmeye yarayan ağaçtan sap. Loğu hareket ettirmede kullanılan ağaç. Loğ ağacı.

BAŞBUĞ

Eski Türklerde baş, başkan, komutan. Osmanlı Devleti'nde savaş zamanı başka birliklerden ayrılıp bir araya getirilerek oluşturulan birliğin veya milis güçlerinin komutanı.

YUMŞAĞ

Kireci az, lâtif (su). Hafif, şiddeti az.

ARAÇIĞ

Aralıklı.

ÇIMÇIĞ

Saf, halis.

GİRMEĞ

Giymek.

DÜMMAĞ

Bembeyaz.

ACIMIĞ

Çokça buğday tarlasında biten ve delice, karamuk da denilen ot ve tohumu.

PANBIĞ

Pamuk.

OVABAĞ

Diyarbakır şehrinde, Ovabağ bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ZERMEĞ

Bir çeşit et.

KANDAĞ

Sıcak şerbet.

BELENĞ

Sırt, bayır, yamaç, dağ eteği. Yüksek, dağlık yerlerde görülen düzlük, ağaçsız açık yer.

KOLDAĞ

Araba tekerini tutan demir. (Gölbaşı Çankaya Ankara).

BİNTUĞ

Savaşçı, dövüşken.

GUYRUĞ

Kuyruk.

GOLÇAĞ

Yün eğirmek için yapılan yumak.

BARDAĞ

Bardak. Toprak testi, küçük testi.

KANCUĞ

Dişi hayvan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük