Sonu Ğ ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 5 harfli toplam 149 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BOYAĞ

Boya.

KIRAĞ

Keskinlik (Bıçak, makas ve benzerleri şeyler için). İstek, neşe, sağlık. Çevre, kıyı, kenar, uç. Kıyı.

AYÇAĞ

Ay-çağ.

DIMAĞ

Nezle, grip, bronşit.

BAYAĞ

Demin, az önce, şimdi.

FERAĞ

Bir işten vazgeçme, çekilme, el çekme, terk etme. Bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirme.

ISLAĞ

Yaş, ıslak.

DİRİĞ

Esirgeme.

İBLAĞ

Ulaştırma, eriştirme. Bir şeyin miktarını tamamlama.

GERÜĞ

Meyve toplarken yüksekteki dalları yaklaştırmakta kullanılan ucu eğri çubuk. Ocaklığa kazan asmağa yarayan demir araç. (Esat Çiftliği Terme Samsun).

SEVİĞ

Sevgide üstün tutulan kimse.

KOÇAĞ

Kabadayı, yiğit, yürekli.

HAÇAĞ

Ne vakit, ne zaman.

BURUĞ

İshal, dizanteri. Sokak.

TAKAĞ

Nal: Hayvanı takağlattım.

GİREĞ

Havanın bulutlu olması hali.

ERDOĞ

Yiğit ve cesur kimse.

GAVAĞ

Ön.

KILIĞ

Değişik ve özel biçim, yol. Çocukların kafeste besledikleri keklikten daha küçük, eti yenen bir kuş.

DÜMAĞ

Bembeyaz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük