Sonu Ğ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 3 harfli toplam 76 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PUĞ

Yemeni, tülbent. Bohça. Soğukta, solurken çıkan ses için.

TİĞ

Parça, lokma, dilim (genellikle et, ekmek, peynir ve benzerleri için).

DÜĞ

Sulu kar. İğ.

MAĞ

Evin katı. Tavan arası. Evin bölmeleri, oda. Odanın eni. Çatıların ortasındaki kalın ve dikey direk, mertek. Evlerin çatılarına enine konulan kalın ağaç direk, kiriş. Evlerin çatılarında iki kiriş arasındaki açıklık, aralık. Dört arşın uzunluğunda ağaçların üstündeki tavan : Şu ev üç mağ üstündedir. Yığın : Odun mağı. Ot yığınının bir bağlamı. Tabaklanmış derinin iç yüzü. Tav. Tavan. Oda. Yapılarda çatılara yatay konan ağaç, kiriş. Yığın. Yapılarda iki kirişin arasındaki kısım. (Amasya ve çevresi). Sahtiyanın iç yüzü.

LOĞ

Yollarda, tarlalarda toprağı ezmek veya toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvgu, yuvak.

LAĞ

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Alay etmek.

MIĞ

Çivi.

BÖĞ

Eklem bacaklılardan, soluk sarı renkli, zehirli bir tür örümcek.

SAĞ

Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı. Boksta sağ yumrukla vuruş. Sağlam, esen. Ekonomi ve siyasette gelenekçi (görüş). Bu taraftaki yön. Yaşamakta olan. Katkısız.

NÜĞ

İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka. Okkanın sekizde biri, elli dirhem.

KİĞ

Keçi, koyun, deve ve benzerleri hayvanların yuvarlak gübresi.

YÜĞ

Ovadaki küçük yükselti, hüyük.

SOĞ

Hayvan derisi parçası, gön. Bir kereste türü. (Sivas).

LUĞ

Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti.

ŞUĞ

Ağacın bir yıllık sürgünü.

TAĞ

Kabak, karpuz, salatalık gibi bitkilerin gövde ve dalları : Tağı basılırsa hıyar acı olur. 1.Raf, sergen. 2.Küçük pencere ya da tavan penceresi. Karpuz kavun ve benzerleri bitkilerin gövde ve dallan. Dağ.

YIĞ

İğ. Saçlar arasındaki tarak geçecek boşluk. Mil, derelerin getirip yığdığı kum, çamur. Yeğ.

ŞEĞ

Sap.

CUĞ

Suyun çekilmesi için bataklıklara açılan küçük kanal. Yığın, birikinti.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük