Sonu Ğ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 3 harfli toplam 76 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAĞ

Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Meyve bahçesi. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Bağlam, deste, demet. Sargı.

POĞ

Bohça. Başörtüsü. Köylülerin, içine azıklarını koydukları büyük mendil. Evlek : Bu poğ sulandı mı ?. Armağan. Dallarının içi yumuşak ve beyaz bir çeşit çalı.

MIĞ

Çivi.

TÜĞ

Tüy, ince kıl.

GÖĞ

Gökyüzü. Olgunlaşmamış, ham (meyve için). Mavi, masmavi. Yeşil, yemyeşil. Gök, sema.

HEĞ

Eğer, şayet. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Davar çağırma ünlemi. Seslenme ünlemi, hey. Küfe.

ZIĞ

Çamur. Ezinç, üzüntü. Çıkışma. Gübre suyu. Sulu çamur.

PEĞ

Arsa. Arsa ve tarla çıkıntısı. Hendek. Yapı yıkıntısı ve arsası. Yığın. Yazın koyunların sağıldığı çitle çevrilmiş yer, ağıl. Yıkılmış ev yeri, arsa.

GIĞ

Be...' Hey...' gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için kullanılır). Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

MUĞ

Çivi.

ÇEĞ

Koyun kenesi.

CAĞ

Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

ŞUĞ

Ağacın bir yıllık sürgünü.

LOĞ

Yollarda, tarlalarda toprağı ezmek veya toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan, silindir biçimindeki ağır taş, yuvgu, yuvak.

LAĞ

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Alay etmek.

PİĞ

İçyağı.

LİĞ

Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti. İplik eğirmekte kullanılan iğin eğri demir ucu.

GİĞ

Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

MAĞ

Evin katı. Tavan arası. Evin bölmeleri, oda. Odanın eni. Çatıların ortasındaki kalın ve dikey direk, mertek. Evlerin çatılarına enine konulan kalın ağaç direk, kiriş. Evlerin çatılarında iki kiriş arasındaki açıklık, aralık. Dört arşın uzunluğunda ağaçların üstündeki tavan : Şu ev üç mağ üstündedir. Yığın : Odun mağı. Ot yığınının bir bağlamı. Tabaklanmış derinin iç yüzü. Tav. Tavan. Oda. Yapılarda çatılara yatay konan ağaç, kiriş. Yığın. Yapılarda iki kirişin arasındaki kısım. (Amasya ve çevresi). Sahtiyanın iç yüzü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük