Sonu Ğ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 3 harfli toplam 76 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAĞ

Evin katı. Tavan arası. Evin bölmeleri, oda. Odanın eni. Çatıların ortasındaki kalın ve dikey direk, mertek. Evlerin çatılarına enine konulan kalın ağaç direk, kiriş. Evlerin çatılarında iki kiriş arasındaki açıklık, aralık. Dört arşın uzunluğunda ağaçların üstündeki tavan : Şu ev üç mağ üstündedir. Yığın : Odun mağı. Ot yığınının bir bağlamı. Tabaklanmış derinin iç yüzü. Tav. Tavan. Oda. Yapılarda çatılara yatay konan ağaç, kiriş. Yığın. Yapılarda iki kirişin arasındaki kısım. (Amasya ve çevresi). Sahtiyanın iç yüzü.

ZIĞ

Çamur. Ezinç, üzüntü. Çıkışma. Gübre suyu. Sulu çamur.

BEĞ

Cilt üzerindeki koyu renk leke, ben. Arı beyi, ana arı. Zevce, koca. Küçük devlet başkanı. Âmir, nüfuzlu, ileri gelen, sözü geçen5 zengin adam. Kuş avlamak için kullanılan başka kuş.

HAĞ

Üzüm, kiraz gibi yemiş koymaya yarayan küfe, sepet. Kurutulacak üzümlerin potaslı suya batırıldığı kap. Parmak boğumu. Büyük küfe.

TEĞ

1.Asma. 2.Bitki dalları. Denk, aynı düzeyde olan, eşit. Asma. Asma filizi, sürgünü. Kavun, karpuz ve benzerleri bitkilerin toprak üstündeki gövde ve dalları. Asma yaprağı.

YUĞ

Ölü için yapılan geleneksel toplantı, ağıt. Yün. Çağırma ve dikkat ünlemi, hey!. Seslenme ünlemi. Türklerin, İslam dinine girmeden önce Samanlık inançlarına göre düzenledikleri cenaze töreni.

TIĞ

Dantel veya yün örmekte kullanılan, ucu çengelli kısa şiş. Biz. Demirci ve tesviyecilerin delikleri büyütmek veya eşit duruma getirmek için kullandıkları takım. Kılıç.

TAĞ

Kabak, karpuz, salatalık gibi bitkilerin gövde ve dalları : Tağı basılırsa hıyar acı olur. 1.Raf, sergen. 2.Küçük pencere ya da tavan penceresi. Karpuz kavun ve benzerleri bitkilerin gövde ve dallan. Dağ.

ŞAĞ

Yoğun çiğ.

TİĞ

Parça, lokma, dilim (genellikle et, ekmek, peynir ve benzerleri için).

MUĞ

Çivi.

ENĞ

Beygir, katır, eşek gibi hayvanların damağında, ön dişlerinin arkasında meydana gelen şişkinlik.

YAĞ

Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Abartılı övgü. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde.

HEĞ

Eğer, şayet. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Davar çağırma ünlemi. Seslenme ünlemi, hey. Küfe.

TÜĞ

Tüy, ince kıl.

BIĞ

Tarlada açılan su yolu, ark. Alüvyon. Bıyık.

LUĞ

Selin, akarsuyun getirdiği ince çamur, tortu, birikinti.

GİĞ

Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

ÇIĞ

Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi. Bölme veya paravana.

ÇEĞ

Koyun kenesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük