Sonu Ğ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 3 harfli toplam 76 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KÜĞ

Bağ ve bahçe kulübesi.

LAĞ

Toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindir. Alay etmek.

DAĞ

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü. Büyük üzüntü, acı. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılmış olan yanık.

BEĞ

Cilt üzerindeki koyu renk leke, ben. Arı beyi, ana arı. Zevce, koca. Küçük devlet başkanı. Âmir, nüfuzlu, ileri gelen, sözü geçen5 zengin adam. Kuş avlamak için kullanılan başka kuş.

GİĞ

Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

YIĞ

İğ. Saçlar arasındaki tarak geçecek boşluk. Mil, derelerin getirip yığdığı kum, çamur. Yeğ.

POĞ

Bohça. Başörtüsü. Köylülerin, içine azıklarını koydukları büyük mendil. Evlek : Bu poğ sulandı mı ?. Armağan. Dallarının içi yumuşak ve beyaz bir çeşit çalı.

YAĞ

Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Abartılı övgü. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde.

ÇEĞ

Koyun kenesi.

NÜĞ

İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka. Okkanın sekizde biri, elli dirhem.

ŞEĞ

Sap.

BAĞ

Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Meyve bahçesi. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Bağlam, deste, demet. Sargı.

CAĞ

Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

TEĞ

1.Asma. 2.Bitki dalları. Denk, aynı düzeyde olan, eşit. Asma. Asma filizi, sürgünü. Kavun, karpuz ve benzerleri bitkilerin toprak üstündeki gövde ve dalları. Asma yaprağı.

ÇUĞ

Kaya. Dağ tepelerinde biriken kar. Mısır saplarından yapılan yığın. Tahıl demetlerinin saplarından yapılan yığın.

KIĞ

Koyun, keçi veya deve pisliği, kığı.

MAĞ

Evin katı. Tavan arası. Evin bölmeleri, oda. Odanın eni. Çatıların ortasındaki kalın ve dikey direk, mertek. Evlerin çatılarına enine konulan kalın ağaç direk, kiriş. Evlerin çatılarında iki kiriş arasındaki açıklık, aralık. Dört arşın uzunluğunda ağaçların üstündeki tavan : Şu ev üç mağ üstündedir. Yığın : Odun mağı. Ot yığınının bir bağlamı. Tabaklanmış derinin iç yüzü. Tav. Tavan. Oda. Yapılarda çatılara yatay konan ağaç, kiriş. Yığın. Yapılarda iki kirişin arasındaki kısım. (Amasya ve çevresi). Sahtiyanın iç yüzü.

MIĞ

Çivi.

BIĞ

Tarlada açılan su yolu, ark. Alüvyon. Bıyık.

SEĞ

Şap.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük