Sonu Ğ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 3 harfli toplam 76 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BEĞ

Cilt üzerindeki koyu renk leke, ben. Arı beyi, ana arı. Zevce, koca. Küçük devlet başkanı. Âmir, nüfuzlu, ileri gelen, sözü geçen5 zengin adam. Kuş avlamak için kullanılan başka kuş.

MIĞ

Çivi.

PUĞ

Yemeni, tülbent. Bohça. Soğukta, solurken çıkan ses için.

HAĞ

Üzüm, kiraz gibi yemiş koymaya yarayan küfe, sepet. Kurutulacak üzümlerin potaslı suya batırıldığı kap. Parmak boğumu. Büyük küfe.

BUĞ

Buhar, buğu. Âfet, felâket, hastalık. Sisli, puslu hava. Büyü. Buğu, buhar.

DAĞ

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü. Büyük üzüntü, acı. Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan. İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümüne kızgın bir araçla yapılmış olan yanık.

ŞAĞ

Yoğun çiğ.

PEĞ

Arsa. Arsa ve tarla çıkıntısı. Hendek. Yapı yıkıntısı ve arsası. Yığın. Yazın koyunların sağıldığı çitle çevrilmiş yer, ağıl. Yıkılmış ev yeri, arsa.

BAĞ

Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Meyve bahçesi. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. İlgi, ilişki, rabıta. Bağlam, deste, demet. Sargı.

ENĞ

Beygir, katır, eşek gibi hayvanların damağında, ön dişlerinin arkasında meydana gelen şişkinlik.

HEĞ

Eğer, şayet. Meyve ya da sebze taşımaya yarayan büyük sepet, küfe. Davar çağırma ünlemi. Seslenme ünlemi, hey. Küfe.

ÇIĞ

Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi. Bölme veya paravana.

MUĞ

Çivi.

GIĞ

Be...' Hey...' gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için kullanılır). Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği.

SOĞ

Hayvan derisi parçası, gön. Bir kereste türü. (Sivas).

TUĞ

Sorguç. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.

BÖĞ

Eklem bacaklılardan, soluk sarı renkli, zehirli bir tür örümcek.

TİĞ

Parça, lokma, dilim (genellikle et, ekmek, peynir ve benzerleri için).

ŞEĞ

Sap.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük