Sonu Ğ ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ğ" olan 3 harfli toplam 76 adet kelime bulundu. Sonu ğ harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ğ harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ğ harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAĞ

Evin katı. Tavan arası. Evin bölmeleri, oda. Odanın eni. Çatıların ortasındaki kalın ve dikey direk, mertek. Evlerin çatılarına enine konulan kalın ağaç direk, kiriş. Evlerin çatılarında iki kiriş arasındaki açıklık, aralık. Dört arşın uzunluğunda ağaçların üstündeki tavan : Şu ev üç mağ üstündedir. Yığın : Odun mağı. Ot yığınının bir bağlamı. Tabaklanmış derinin iç yüzü. Tav. Tavan. Oda. Yapılarda çatılara yatay konan ağaç, kiriş. Yığın. Yapılarda iki kirişin arasındaki kısım. (Amasya ve çevresi). Sahtiyanın iç yüzü.

MIĞ

Çivi.

PAĞ

Yıkılmış ev ve yeri. Ev kadınlarının kullandıkları iş önlüğü. Ev yapmak için kazılan temel. Başörtüsü.

BUĞ

Buhar, buğu. Âfet, felâket, hastalık. Sisli, puslu hava. Büyü. Buğu, buhar.

CIĞ

Dokuma tezgâhında kullanılan yassı tahta veya saçdan makara. Genç, küçük ağaç dalları. Kendir ve haşhaş sapı. Ağaca yapılan kalem aşısının uç kısmı. Kuzular için tahtadan yapılmış küçük ağıl. Ahırların üst döşemesi. Sınır. Pişmemiş. Kar üzerindeki ayak izi. Sürü, katar: Serçenin cığı olmaz. Kanı kaynama, sevme. Çığ. Donup buz haline gelmiş kar. Nemli havadan meydana gelen su damlacığı. Gelinlerin ve genç kızların düğünlerde başlarına süs olarak taktıkları parlak renkli tel veya tüy.

VIĞ

Yazıklanma ünlemi. Ünlem.

ZOĞ

Çarık yapmak için kesilen gön parçaları. Çarık. Biçilmiş, bağlam yapılmış buğday. Yapı üstüne atılan, çapı 60-75 cm., uzunluğu 7-10 metrelik ağaç. İnce uzun ağaç. Cevizli sucuk kurutmak için yapılan askı. Arka, sırt. Sürgün, filiz. Bir çarık eninde kesilmiş gön, deri. Eşit kesilen gönün parçalarından biri. Biçildiği yerde duran ot, ekin.

YIĞ

İğ. Saçlar arasındaki tarak geçecek boşluk. Mil, derelerin getirip yığdığı kum, çamur. Yeğ.

TİĞ

Parça, lokma, dilim (genellikle et, ekmek, peynir ve benzerleri için).

CEĞ

Sepet yapılan sap. Uzun, uzunluğuna.

KOĞ

Çekiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu. Öfke, kızgınlık. Dedikodu, yergi. Kıvılcım, şerare.

MUĞ

Çivi.

ZAĞ

Kılağı. Güç, kuvvet: Zağlı bir hayvan. Oğlumun hastalığı zağımı kırdı. Hız, tav, şiddet: At zağından çatlayacaktı. Ateşin zağı kesildi, geçti. Sertlik, peklik. Gürbüzlük, semiz olma durumu. Mutlu. Güçsüz, verimsiz (toprak için). Büyüklenme, kurum, kibir. Çok keskin (bıçak, kılıç gibi kesici araçlar için). Zaman, sıra: Artık işin zağı geldi. Ana kuşun yavruları için gagasıyla taşıdığı yem. Piliç. Bir yaşında kara karga. Köpek yavrusu. Karga. Yayın ucuna sarılan deri.

CAĞ

Parmaklık, korkuluk. Hamam, duş, banyo vb. yerlerde atık suyun akmasını sağlayan delik. Lavabo, banyo. Büyük bez veya deri torba, cav.

YİĞ

İğ. Koku. İz. Koku: Köpek tavşanın y iğini aldı. Halk dilinde Pişmemiş, çiğ. Gemin damağa gelen parçası.

ŞEĞ

Sap.

DÜĞ

Sulu kar. İğ.

SİĞ

Üçetek, bir çeşit giysi : Siği ne zaman aldınız. Köy içinde yol dönemeci.

NÜĞ

İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka. Okkanın sekizde biri, elli dirhem.

HAĞ

Üzüm, kiraz gibi yemiş koymaya yarayan küfe, sepet. Kurutulacak üzümlerin potaslı suya batırıldığı kap. Parmak boğumu. Büyük küfe.