ÜVEY ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "üvey" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. üvey ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu üvey ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde üvey olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ÜVEYİKBUĞDAY

9 harfli kelimeler

ÜVEYİKKIR

8 harfli kelimeler

ÜVEYİKLİ

7 harfli kelimeler

ÜVEYMEK

6 harfli kelimeler

ÜVEYİK, ÜVEYME, ÜVEYÜK

5 harfli kelimeler

ÜVEYK, ÜVEYS

4 harfli kelimeler

ÜVEY

Bazı kelimelerin anlamları

ÜVEY

Yalnız yasaca akraba sayılan, aralarında kan bağı bulunmayan, öz olmayan. Kendisine kötü davranılan.

ÜVEYİK

Güvercinlerden, korularda yaşayan, eti için avlanan, boz renkli bir kuş (Streptopelia turtur).

ÜVEYİKBUĞDAY

Ekmeği lezzetli, sert buğday.

ÜVEYİKKIR

Üveyik kuşu renginde at.

ÜVEYİKLİ

Zonguldak şehrinde, Ormanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÜVEYS

Kurt, küçük kurt.

ÜVEYME

Üveymek işi.

ÜVEYK

Üveyik. (Turtur turtur) Yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının kumrugiller (Peristeridae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 30 cm. Çok renklidir. Ön Asya ve Kuzey Amerikada ormanlarda yaşar.

ÜVEYMEK

Güvercin, kumru vb. kuşlar, göğüslerinden ötmek.

ÜVEYÜK

Üveyik.

  -   -   -  

Anlamında ÜVEY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜVEY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AIRLIG

Çeyizi düzmek için güveyin geline verdiği para.

ABALIK

Üvey anne, analık.

DAMATLIK

Damat olma durumu, güveyilik. Damat için yapılmış olan giysi. Damatken kullanılan veya yapılan.

AKANA

Nine, büyük anne. Üvey anne, analık. Amca karısı, yenge.

CİCİBABA

Üvey baba.

KIZLIK

Cinsel ilişkide bulunmamış bayanın durumu, erdenlik, bakirlik, bekâret, bikir. Bir kadının evlenmeden önceki yaşantısıyla ilgili, o döneme özgü. Üvey kız.

ANALIK

Anne olma durumu. Üvey ana. Anne yerini tutan veya anne kadar yakınlık gösteren kadın. Anaca davranış. Anne olma duygusu.

CİCİANNE

Bazı çocukların, büyükannelerine veya o yaştaki kadın yakınlarına verdikleri ad. Üvey anne.

ALABAHTA

Üveyik kuşu.

GÜVELENMEK

Her yer güveyle dolmak.

ANALIG

Analık, üvey ana.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

OĞULLUK

Oğul olma durumu. Üvey oğul.

ANALOH

Analık, üvey ana.

ÖZ

Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre. Dere, çay. Sulak, verimli yer. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. Kendi, zat.

ABILA

Abla, büyük kız kardeş. Yenge. Hanım, hanımefendi. Karı, zevce. Görümce. Üvey kız kardeş. Koyunların sağım zamanlarında, süt sağan kadınlara çobanların hitabı. Umacı. Altmışaltı oyununda onlu.

AMMO

Üvey baba, babalık.

ANALIH

Üvey anne. Üvey ana.

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

DAMAT

Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad, güveyi. Padişah soyundan kız almış olan kimse. Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın kocası, güveyi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük