Sonu ÜVE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "üve" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. Sonu üve ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında üve olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde üve olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

BÜYÜKGÜVE, KÜÇÜKGÜVE

4 harfli kelimeler

BÜVE, DÜVE, GÜVE, NÜVE, ÇÜVE, KÜVE, SÜVE, TÜVE, YÜVE

3 harfli kelimeler

ÜVE

Bazı kelimelerin anlamları

ÜVE

Erkek keçinin, kırkılırken arka ayaklarında bırakılan kıllar.

BÜVE

Genellikle sığırlara saldıran, onların kanını emen, vızıltılarıyla tedirginlik yaratan sokucu sinek, büğelek, dızdız (Hypoderma bovis).

ÇÜVE

Yürüyemeyen küçük çocukların ayakta durması hali. Ayakta durma.

SÜVE

Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve. Arabalarda, yastık başına dikilen kazıklar. Kapı çerçevesi, pervaz (Kırşehir), karşılığı suve.

DÜVE

Boğaya gelmemiş 1-2 yaşında dişi sığır.

GÜVE

Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek (Tine pellionella).

KÜÇÜKGÜVE

Aksaray şehri, Acıpınar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

BÜYÜKGÜVE

Aksaray şehrinde, Acıpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÜVE

Köye.

YÜVE

Başıboş, sahipsiz hayvan.

TÜVE

1.Doğurma yaşına gelip doğurmamış dana. 2.Deve. İnek yavrusu.

NÜVE

Bir şeyin özü.

  -   -   -  

Anlamında ÜVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ASAYİŞ

Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

AVANTÜRİYER

Serüvene atılan, maceracı (kadın).

ASES

Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. Gece bekçisi.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ANALIK

Anne olma durumu. Üvey ana. Anne yerini tutan veya anne kadar yakınlık gösteren kadın. Anaca davranış. Anne olma duygusu.

AKREDİTİF

Güven yazısı. Kredi mektubu.

APOKRİF

Doğruluğuna güvenilmez söz ya da yazı.

AMANNAME

İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

APIŞMAK

Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek.

ARKALAMAK

Arkasına almak, yüklenmek. Bir kimseye güven vererek yardım etmek, destek olmak, korumak, müzaheret etmek.

AVANTÜRİYE

Serüvene atılan, maceracı (erkek).

AVAL

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse).

ARTÇI

Geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı veya hareket. Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar, öncü karşıtı. Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

BABACAN

Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek).

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

ALAMANA

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.