ÜVE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "üve" olan, toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. üve ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu üve ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde üve olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ÜVEYİKBUĞDAY

10 harfli kelimeler

ÜVERLENMEK, ÜVENLENMEK

9 harfli kelimeler

ÜVEZLEMEK, ÜVEYİKKIR, ÜVELLEMEK

8 harfli kelimeler

ÜVENDERE, ÜVENDİRE, ÜVENTERE, ÜVEYİKLİ, ÜVEZBELİ, ÜVEZDERE

7 harfli kelimeler

ÜVELMEK, ÜVEYMEK, ÜVERGEÇ, ÜVERMEK

6 harfli kelimeler

ÜVEYME, ÜVEYÜK, ÜVEZLİ, ÜVEYİK, ÜVENİK, ÜVEÇLİ, ÜVECİK

5 harfli kelimeler

ÜVERE, ÜVEYK, ÜVEYS, ÜVEZE

4 harfli kelimeler

ÜVEY, ÜVEN, ÜVEK, ÜVEZ, ÜVEÇ

Bazı kelimelerin anlamları

ÜVE

Erkek keçinin, kırkılırken arka ayaklarında bırakılan kıllar.

ÜVERGEÇ

Fırın küreği, pişirgeç.

ÜVENDİRE

Çifte koşulan öküzleri yürütmek için kullanılan, ucuna nodul çakılmış uzun değnek, gönder.

ÜVENTERE

Çiftçinin hayvanları yürütmek için kullandığı ucu çivili değnek, üvendire.

ÜVERLENMEK

Ürpermek.

ÜVEZLEMEK

Ayıklamak, soymak.

ÜVENDERE

Çiftçinin hayvanları yürütmek için kullandığı ucu çivili değnek, üvendire.

ÜVEZDERE

Çanakkale ili, Etili nahiyesine bağlı bir bölge.

ÜVEYİKLİ

Zonguldak şehrinde, Ormanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÜVELLEMEK

Sallamak.

ÜVEYİKKIR

Üveyik kuşu renginde at.

ÜVENLENMEK

Ürpermek.

ÜVELMEK

Öfkelenmek, darılmak.

ÜVEYİKBUĞDAY

Ekmeği lezzetli, sert buğday.

ÜVEZBELİ

Düzce şehrinde, Cumayeri ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ÜVEYMEK

Güvercin, kumru vb. kuşlar, göğüslerinden ötmek.

  -   -   -  

Anlamında ÜVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BABACAN

Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek).

ANALIK

Anne olma durumu. Üvey ana. Anne yerini tutan veya anne kadar yakınlık gösteren kadın. Anaca davranış. Anne olma duygusu.

ASAYİŞ

Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik.

APOKRİF

Doğruluğuna güvenilmez söz ya da yazı.

AVANTÜRİYE

Serüvene atılan, maceracı (erkek).

ALAMANA

Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, alamanata.

ADAM

İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Bir alanı benimseyen kimse. Eş, koca. Görevli kimse. İyi huylu, güvenilir kimse. Erkek kişi. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse.

AVANTÜRİYER

Serüvene atılan, maceracı (kadın).

ARMUZ

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi.

BABALIK

Baba olma durumu. Üvey baba. Yaşlı veya küçümsenen adamlara söylenen bir seslenme sözü. Kaynata.

ARKALAMAK

Arkasına almak, yüklenmek. Bir kimseye güven vererek yardım etmek, destek olmak, korumak, müzaheret etmek.

AMANNAME

İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.

AKREDİTİF

Güven yazısı. Kredi mektubu.

ASES

Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi. Gece bekçisi.

APIŞMAK

Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek.

AVAL

Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse).

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AĞIRLAMA

Ağırlamak işi, ikram, izaz. Gelin veya güveyi karşılanırken çalınan kıvrak bir hava.

ARTÇI

Geçmiş bir sanat veya edebiyat çığırını sürdüren sanatçı veya hareket. Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar, öncü karşıtı. Arkadan gelen, sonra olan, öncü karşıtı.

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.