Sonu ÜK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ük" olan, toplam 1740 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ük ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ük olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ük olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KARŞITGÖRÜŞLÜLÜK, TÜRKMENKARAHÜYÜK

15 harfli kelimeler

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK, TABİATÜSTÜCÜLÜK, HIZARBAŞIGÜNLÜK, KARAHİSARGÖLCÜK

14 harfli kelimeler

DENEYÜSTÜCÜLÜK, DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK, KARİKATÜRCÜLÜK, KOORDİNATÖRLÜK, TAHAMMÜLSÜZLÜK, ANTRENÖRSÜZLÜK, BAŞANTRENÖRLÜK, DERELİTÜTÜNCÜK, DİSTRİBÜTÖRLÜK

13 harfli kelimeler

BAŞREJİSÖRLÜK, FABRİKATÖRLÜK, GÜRÜLTÜSÜZLÜK, MİNYATÜRCÜLÜK, OLAĞANÜSTÜLÜK, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK, RADYATÖRCÜLÜK, SAĞGÖRÜSÜZLÜK, ALTMIŞDÖRTLÜK, UMURGÖRMÜŞLÜK, AŞAĞIDEMİRBÜK, BAYINDIRHÜYÜK, DOĞAÜSTÜCÜLÜK, HOŞGÖRÜSÜZLÜK, KOMPOZİTÖRLÜK, PROTOKOLCÜLÜK, PROVOKATÖRLÜK, SÜMÜKLÜBÖYCÜK, SÜRDÜRÜMCÜLÜK, YARIDÜZGÜNLÜK, YERBÖLÜMCÜLÜK

12 harfli kelimeler

AÇIKGÖZLÜLÜK, ASANSÖRCÜLÜK, ATATÜRKÇÜLÜK, DEKORATÖRLÜK, DESİNATÖRLÜK, DÖNÜŞÜMCÜLÜK, GLADYATÖRLÜK, GÖRÜNGÜCÜLÜK, GÜLDÜRÜCÜLÜK, GÜNGÖRMÜŞLÜK, GÜRÜLTÜCÜLÜK, KARAGÖZCÜLÜK, KARİKATÜRLÜK, KONDÜKTÖRLÜK, KONTROLCÜLÜK, KONTROLÖRLÜK, KÖTÜLÜKÇÜLÜK, KÜLTÜRSÜZLÜK, MANİKÜRCÜLÜK, MİNİBÜSÇÜLÜK, PARAŞÜTÇÜLÜK, PEDİKÜRCÜLÜK, PRODÜKTÖRLÜK, TRAKTÖRCÜLÜK, HOŞGÖRÜLÜLÜK, KABUKLUSÜLÜK, KARABÜKLÜLÜK, KIRMIZIÇÜRÜK, KIZILCABÖLÜK, KIZILCAHÖYÜK, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

ALKOLSÜZLÜK, ANTRENÖRLÜK, BAŞAKTÖRLÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BÜTÜNCÜLLÜK, ÇÖPLÜKÇÜLÜK, ÇÖZÜMSÜZLÜK, DİKTATÖRLÜK, DİREKTÖRLÜK, DÖNÜŞSÜZLÜK, DÖRDÜNCÜLÜK, DÜŞÜNÜCÜLÜK, GÖNÜLSÜZLÜK, GÖRGÜSÜZLÜK, GÖZLÜKÇÜLÜK, GRAVÜRCÜLÜK, GÜMRÜKÇÜLÜK, HOŞGÖRÜRLÜK, HÜKÜMSÜZLÜK, HÜZÜNSÜZLÜK, İKİYÜZLÜLÜK, KOSTÜMCÜLÜK, KÜLTÜRLÜLÜK, KÜLÜSTÜRLÜK, OPERATÖRLÜK, OTOBÜSÇÜLÜK, ÖLÇÜTSÜZLÜK, ÖLDÜRÜCÜLÜK, ÖRGÜTSÜZLÜK, PARFÜMCÜLÜK, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

AÇGÖZLÜLÜK, AÇIKGÖZLÜK, ANKETÖRLÜK, ARMATÖRLÜK, DÖKÜMCÜLÜK, DÖNÜŞLÜLÜK, DÖVÜŞÇÜLÜK, DÜŞÜNÜRLÜK, GÖMÜLDÜRÜK, GÖNÜLLÜLÜK, GÖRGÜCÜLÜK, GÖRÜNTÜLÜK, GÖRÜŞLÜLÜK, GÜDÜMLÜLÜK, GÜMÜŞÇÜLÜK, HÜKÜMLÜLÜK, KARAGÖZLÜK, KIZILYÖRÜK, KÖMÜRCÜLÜK, KÖPRÜCÜLÜK, KÖRÜKÇÜLÜK, KÖTÜRÜMLÜK, KULÜPÇÜLÜK, MÜHÜRCÜLÜK, ÖDÜNSÜZLÜK, ÖLÇÜSÜZLÜK, ÖRGÜTÇÜLÜK, ÖTÜMSÜZLÜK, PÜSÜRÜKLÜK, REJİSÖRLÜK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AMATÖRLÜK, BOKSÖRLÜK, BONKÖRLÜK, BÖLÜCÜLÜK, BÜKÜCÜLÜK, BÜYÜCÜLÜK, CİNGÖZLÜK, ÇÖKKÜNLÜK, ÇÖZGÜNLÜK, ÇÖZÜCÜLÜK, DANSÖRLÜK, DANSÖZLÜK, DUBLÖRLÜK, DÜMBÜKLÜK, DÜRÜSTLÜK, DÜŞKÜNLÜK, DÜŞSÜZLÜK, DÜZGÜNLÜK, EDİTÖRLÜK, GOLFÇÜLÜK, GOLSÜZLÜK, GÖRMÜŞLÜK, GÖRÜCÜLÜK, GÖZSÜZLÜK, GÜÇSÜZLÜK, GÜDÜCÜLÜK, GÜLÜNÇLÜK, GÜNDÜZLÜK, GÜNÜCÜLÜK, GÜRBÜZLÜK, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AKGÜNLÜK, AKTÖRLÜK, BOZYÜRÜK, BUGÜNLÜK, BÜCÜRLÜK, BÜRÜMCÜK, BÜTÜNLÜK, BÜYÜKLÜK, CÜNÜPLÜK, ÇÖKÜKLÜK, ÇÖPÇÜLÜK, ÇÜRÜKLÜK, DÖKÜKLÜK, DÖNÜMLÜK, DÜĞÜRCÜK, DÜNÜRLÜK, DÜŞÇÜLÜK, DÜŞÜKLÜK, GOLCÜLÜK, GÖĞÜSLÜK, GÖMÜTLÜK, GÖRÜMLÜK, GÖZCÜLÜK, GÜBÜRLÜK, GÜÇLÜLÜK, GÜDÜKLÜK, GÜLCÜLÜK, HÖDÜKLÜK, KADÜKLÜK, KÖMÜRLÜK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ARŞİDÜK, BOZÜYÜK, BÜZÜŞÜK, DÖRTLÜK, GÖNÇLÜK, GRANDÜK, GÜLÜCÜK, KARABÜK, KÖTÜLÜK, KÜÇÜCÜK, NÖTRLÜK, ÖĞÜRLÜK, ÖKSÜRÜK, ÖKÜZLÜK, ÖLÜMLÜK, ÖNCÜLÜK, ÖZGÜLÜK, TEHALÜK, TÜKÜRÜK, TÜRKLÜK, VİYADÜK, AKÇABÜK, AKYÜRÜK, BEBECÜK, BEDÜRÜK, BELERÜK, BİRÜCÜK, BİŞİRÜK, BİŞÜRÜK, BÖDÜRÜK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BÖNLÜK, BÖRTÜK, BÜKLÜK, ÇÖLLÜK, ÇÖPLÜK, DÜĞMÜK, DÜKLÜK, DÜMBÜK, DÜZLÜK, GOLLÜK, GÖLCÜK, GÖYNÜK, GÖZLÜK, GÜÇLÜK, GÜLLÜK, GÜMRÜK, GÜNLÜK, GÜRLÜK, GÜZLÜK, HÖLLÜK, HÜRLÜK, KÖKÇÜK, KÖSNÜK, KÖYLÜK, KÜTLÜK, ÖLÜLÜK, ÖPÜCÜK, ÖTÜRÜK, PÜRÇÜK, PÜRTÜK, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BEDÜK, BÖLÜK, BÜKÜK, BÜYÜK, BÜZÜK, CÜCÜK, ÇÖKÜK, ÇÖZÜK, ÇÜRÜK, DÖKÜK, DÜDÜK, DÜŞÜK, GÖLÜK, GÖMÜK, GÖYÜK, GÜCÜK, GÜDÜK, GÜLÜK, HÖDÜK, HÖYÜK, HÜYÜK, KADÜK, KÖLÜK, KÜÇÜK, KÜTÜK, ÖRTÜK, ÖZLÜK, PÖÇÜK, SÖKÜK, SÖNÜK, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÖRÜK, TRÜK, ÜMÜK, ECÜK, EDÜK, EGÜK, ENÜK, ERÜK, ESÜK, EŞÜK, İMÜK, İNÜK, İTÜK, ONÜK, ÖCÜK, ÖÇÜK, ÖDÜK, ÖLÜK, ÖMÜK, ÖNÜK, ÖŞÜK, ÖTÜK, ÖYÜK, ÖZÜK, SÜÜK, ÜBÜK, ÜCÜK, ÜÇÜK, ÜDÜK, ÜĞÜK, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

BÜK, DÜK, LÜK, YÜK, CÜK, ÇÜK, PÜK, TÜK

2 harfli kelimeler

ÜK

Bazı kelimelerin anlamları

ÜK

Yük. Yatak, yorgan yığını. Yatak yığını. (Boğaz Susuz Kars).

KARAHİSARGÖLCÜK

Ankara kenti, Nallıhan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DÜŞÜNDÜRÜCÜLÜK

Düşündürücü olma durumu.

DENEYÜSTÜCÜLÜK

İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe okulu, mütealiye, transandantalizm.

GERÇEKÜSTÜCÜLÜK

Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm.

DİSTRİBÜTÖRLÜK

Distribütörün yaptığı iş, dağıtıcılık.

KARİKATÜRCÜLÜK

Karikatürcünün yaptığı iş, çizerlik, karikatüristlik.

ANTRENÖRSÜZLÜK

Çalıştırıcısızlık.

HIZARBAŞIGÜNLÜK

Ordu ili, Ünye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

TAHAMMÜLSÜZLÜK

Tahammülsüz olma durumu.

BAŞANTRENÖRLÜK

Başantrenörcü olma durumu. Başantrenörcünün yaptığı iş.

KOORDİNATÖRLÜK

Eş güdümcülük.

KARŞITGÖRÜŞLÜLÜK

Bir görüş, kanı, tutum, davranış ya da eyleme karşı olma ya da karşı çıkma.

TÜRKMENKARAHÜYÜK

Konya ili, Çumra ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TABİATÜSTÜCÜLÜK

Doğaüstücülük.

DERELİTÜTÜNCÜK

Düzce ili, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında ÜK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ÜK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ADACIK

Küçük ada.

ADAKLAMAK

Küçük çocuk yürümeye başlamak.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

AÇIKGÖZLÜK

Açıkgözlülük.

ADAYAVRUSU

İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi.

ABRA

Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Denge.

AÇMAZ

Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. İçinden zor çıkılır durum.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AFSUNCULUK

Büyücülük.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

AFYONLAMAK

Afyon vererek uyuşturmak, uyutmak. Birini telkin yoluyla doğru düşünmesini önleyerek zararlı bir yola sürüklemek.

ADİLİK

Bayağılık, düşüklük, aşağılık.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük