Sonu Ü ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 6 harfli toplam 283 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CEBELÜ

Timar sahiplerinin yedek götürdükleri silâhlı adam.

HUSÜSÜ

Hususi.

KÖZEGÜ

Maşa.

DÖRTLÜ

Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan. Dört kişiden oluşan müzik topluluğu, kuartet. Taşıtlarda uyarı için dört sinyal lambasının aynı anda yanıp sönmesini sağlayan düzen, flaşör. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde dört işareti bulunan kâğıt veya pul.

ÜZGÜLÜ

Üzgü veren, eziyetli.

ÜZÜMCÜ

Üzüm yetiştiren veya satan kimse.

YELÖNÜ

Harman savrulurken, biriken cılız tahıl taneleri. İnce, dayanıksız. Cılız, kırık, gelişmemiş tahıl taneleri.

ERİNTÜ

Kar suyu.

İLİŞGÜ

Et sucuğu.

İÇGÖRÜ

Kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği.

DİTÜRÜ

Dikkatle.

ÖNKÜNÜ

Onu : Önkünü getir.

KÜRKLÜ

Kürkü olan, kürk giymiş. Kürkle süslenmiş. Postu kürk olarak kullanılan (hayvan).

ÜSÜRGÜ

Kadınların başlarına örttükleri yarım çarşaf, başörtüsü.

İÇGÜDÜ

Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi.

ÜLKÜLÜ

Ülküsü olan kimse.

İLÜŞKÜ

Et sucuğu.

ÖRGÜCÜ

Örgü örüp satan kimse.

HERESÜ

Herbirisi.

BÜRÜLÜ

Bürünmüş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük