Sonu Ü ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 6 harfli toplam 283 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TÖRTLÜ

Dört yaşında tay.

ÖĞURLÜ

Bol, çok, bitmez: Yağmur öğurlü gelecek.

PESEGÜ

Soğuk nedeniyle, ağaç dalları, kapı ellerinin buz tutmuş durumu.

ÖĞÜTLÜ

Adıyaman şehri, Tut ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Batman ili, Hasankeyf ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Gümüşhane ilinde, Kelkit belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BLÖFÇÜ

Blöf yapan kimse.

BİLÜLÜ

Bilgili, âlim, hakim.

ÜZÜMSÜ

Üzümü andıran, üzüme benzeyen, üzüm gibi.

DEERLÜ

Değerli.

BİNÜLÜ

... e binmiş, bineği ... olan.

ÖLÇÜLÜ

Ölçüsü alınmış, ölçülmüş. Dikkatli, düşünerek. Ilımlı. Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun. Belirli bir ölçüde olan. Dar.

BÜKÜCÜ

Ağaç veya kontrplakları kalıpla, elle bükerek şekil veren kimse.

ÖĞÜRTÜ

Öğürmek işi. Öğürürken çıkan sesin adı.

ÜRÜNDÜ

Seçilmiş, seçkin, müntahap, güzide, mümtaz, en iyi. Seçilmiş, seçkin. Antalya kenti, Serik ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

SUGÖRÜ

Çeşmenin ve ırmağın başında ya da kenarında su alacak ya da salacak gedik.

ÖVGÜLÜ

Övülen.

DEDÖKÜ

Ormanlarda hayvanlardan kalan yün, kıl döküntüleri: Koyun sürüsünü çatlı ormana götürme, çok fazla dedökü kalıyor.

İÇİMLÜ

içilecek halde olan, içilebilen.

AVGÖLÜ

Bartın kenti, Kozcağız nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ERENSÜ

Amacına ulaşmış asker.

HERESÜ

Herbirisi.