Sonu Ü ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 6 harfli toplam 283 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖNGÖRÜ

Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma.

GEÇELÜ

Geçeli.

CEBELÜ

Timar sahiplerinin yedek götürdükleri silâhlı adam.

ÖRTÜLÜ

Örtüsü olan. Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış. Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem. Gizli, saklı.

YÜMÜNÜ

Uğur.

PESEĞÜ

Soğuk nedeniyle, ağaç dalları, kapı ellerinin buz tutmuş durumu.

DÜZÜCÜ

Yalancı. Gelini süsleyen (kadın).

ÖYKÜCÜ

Hikâyeci.

MÜMÜLÜ

Gelincikçiçeği.

ARIÖNÜ

Bartın ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

PESEGÜ

Soğuk nedeniyle, ağaç dalları, kapı ellerinin buz tutmuş durumu.

GÖLÖNÜ

Tokat ilinde, Kozlu bucağına bağlı bir bölge.

GÖTÜRÜ

Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Fiyatını toptan belirleyerek.

SÖVÜCÜ

Sövgücü.

DİŞEĞÜ

Taşları yontmak için kullanılan dişli bir çeşit çekiç.

ÜZÜMCÜ

Üzüm yetiştiren veya satan kimse.

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

POÇÜCÜ

Ata iyi binen.

ÖKSÖĞÜ

Ucu yanmış odun parçası.

KİLÖZÜ

Bolu şehrinde, Mudurnu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.