Sonu Ü ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 4 harfli toplam 225 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SÜLÜ

Çelikçomak oyununda kullanılan kısa ve uçları sivri çubuk. Aptal, mıymıntı, sünepe. Süleyman adının bozulmuş biçimi.

SEKÜ

Ormanlık, kayalık ya da dağ başındaki düzlük. Tarla ve bahçelerdeki basamak biçiminde düzlükler. Sedir, kerevet. Bağ duvarı. At, eşek ve sığırların ayaklarındaki ak leke. Palto. Ceket. Basamak. Yüksek, tümsek yer. Kaldırım. Ahır içinde, bakıcıların yattıkları yüksekçe yer (Erzincan Merkez). Sebze tarhı. Seki, taraça. Amasya şehri, Saraycık nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Giresun şehrinde, Tirebolu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

GÖLÜ

Peynir ve ayran süzmeye yarayan tekne.

ÜNGÜ

O, bu, şu.

KELÜ

Kilo.

EVLÜ

Kardeş.

ÖNKÜ

O (nesne): Öngünü getir. İlk, önceki, birinci : Önkü kocam çok iyiydi. Orada, burada, şurada. İşte, o. Yanındaki. Gösterme edatı (Simav).

TEDÜ

Bilge, zeki, anlayışlı kimse.

BÜDÜ

Kağnı tekerleğini arabaya bağlamak için kullanılan çivi. Deve yavrusunu çağırma ünlemi.

YÖRÜ

Tekerlek çevresi, ispit. Yürü.

ÜNLÜ

Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı. Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.

GERÜ

Meyve toplarken yüksekteki dalları yaklaştırmakta kullanılan ucu eğri çubuk. Yine, tekrar, bir daha, sonra. Artık. Başka, gayri.

DÖRÜ

Gelinlerin damat ve akrabalarına, damatların da gelin ve akrabalarına verdikleri hediyeler.

ÜZGÜ

Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa.

ERGÜ

Erzincan ili, Kemaliye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

DÜGÜ

Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur.

KÜLÜ

Hindi. Kaz. Bir çeşit oyunda kullanılan yumurta biçiminde taş.

BOLÜ

Uygun iki niceliğin bölüneceğini bildiren im. /,-, :, ÷. Böyle.

BÜYÜ

Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulamaz güçlü etki.

BÜLÜ

Kümes hayvanlarını çağırma ünlemi. Yufka. Kiraz. Borazan.