Sonu Ü ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 4 harfli toplam 225 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BÖRÜ

Kurt. Böcek, akrep, çıyan, örümcek v.s. Çivi. Yiğit, bahadır, cesur.

CÜRÜ

Özleşmemiş koyulaşmamış sulu (yemeklik hakkında).

ZÖBÜ

Oval.

DELÜ

Deli.

TÖLÜ

Yeni doğan kuzu, oğlak.

ÖNCÜ

Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı. Önde gidip haber ulaştıran kimse. Önder, kılavuz. Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı. Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart.

BİSÜ

Besi, semirtmek için besleme.

ÖKLÜ

Akıllı.

SÜCÜ

Şarap.

EKSÜ

eksi.

MÜDÜ

Ortalığı karıştıran, değer bilmez. Casus. Zarar veren kedi.

TÖRÜ

Yol, düzen. Töre.

ÜYKÜ

Uyku.

GULÜ

Hindi.

SÜGÜ

Buzağı. Kargı, süngü, mızrak.

ÖĞSÜ

Ucu yanmış odun parçası.

BÜKÜ

Büyü. Örülmüş kamış tornan. Eski paçavradan yapılan dokuma. (Bozüyük Bilecik).

PÜSÜ

Kedi. Kavrulmuş kahvenin soğuması için bırakıldığı kap. Kahve kutusu.

BÖĞÜ

İri ve zehirli örümcek. İri akrep. Danaburnu. Fasulye. Büyü.

GÜBÜ

Yoğurt ve süt çalkamakta kullanılan yayık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük