Sonu Ü ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 4 harfli toplam 225 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GEMÜ

Gemi.

ÜNKÜ

O, bu, şu. Direnme.

ÇÜÇÜ

Dişi hindi.

NUĞÜ

Bir ağırlık ölçüsü, dirhem.

CÖFÜ

Yılmaz, cesur. Çalışkan. Güçlü, kuvvetli. İyi yürüyen eşek.

KÜLÜ

Hindi. Kaz. Bir çeşit oyunda kullanılan yumurta biçiminde taş.

ÖÇLÜ

Kin ve intikam dolu, öç alma isteğinde olan.

SÖBÜ

Yumurta biçimi, oval. Saklambaç oyununda belirlenen yere ebenin ya da oyunculardan birinin önce gelmesi. 1.Uzun, dar, ince. Kabaca, biraz kaba : O tahtayı biraz daha rendele söbü duruyor. Ekşi, ham (meyve ve benzerleri için).

ÜNGÜ

O, bu, şu.

MÜDÜ

Ortalığı karıştıran, değer bilmez. Casus. Zarar veren kedi.

KÖMÜ

Keklik ve benzerleri kuşları avlamak için çalı çırpıdan yapılan, avcının gizlenmesine yarayan yer, barınak. Yeraltında saklanan mal, para, gömü. Kuytu, çukur yer. Yelkencilik, vardiyacılık gibi görevler yapan deniz azabı.

ÜLGÜ

İsteğe uygun olmayan, uydurulamayacak olan. Yakışıklı (kişi). Tutum, davranış, durum, eğitim. Yakışıklı kimse. Pay, hisse. Tutum, tavır.

DÖĞÜ

Değirmende çekilerek kırılmış mısır.

ÇÖPÜ

Yün temizlendikten sonra geriye kalan kısım. Yünden yapılmış çocuk çorabı.

ÖRSÜ

Ucu yanmış odun parçası.

GÖYÜ

Mayasız ekmek.

KEPÜ

Baltanın sapını sıkıştıracak çivi, tahta, bez gibi şey.

ÖTNÜ

Yalvarma, dileme, isteme, rica.

GÖCÜ

Arpa yarması. Yarılmış bulgurun ince kısmı.

ÖZGÜ

Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus. Belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, öze, has, mahsus. Aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus.