Sonu Ü ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 3 harfli toplam 32 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜGÜ

Baykuş. Boş, ıssız.

EKÜ

Avro.

ÖLÜ

Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri karşıtı. Çok durgun, hareketsiz. Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan. Ölmüş insan, müteveffa, mevta. Hayvan leşi. Gücü az, zayıf.

ÖĞÜ

Baykuş.

ÖRÜ

Örme işi. Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set. Yama olarak yapılmış olan örgü. Otlak.

ÖÇÜ

Eşek.

ERÜ

Hoş: Bu kadın çok erüdür.

ÖKÜ

O, oradaki.

ÜRÜ

Kırda, hayvanların yattığı yer: Ürüsünü sevmeyen koyun sürüşüz kalır. Otlatma: Sürüyü ürüye kaldırıyor musun ?. Dik. Kırda hayvanların yattığı yer.

EYÜ

İyi.

ÜYÜ

Tavukları kapıp kaçan bir gece kuşu. Gövdesi etli, gözleri yumuk köpek. Tavuk kolerası.

ÖZÜ

Sulak, verimli yer, otlak. Sevinç, şenlik. Arkadaş. Cana yakın kişi. Tanılan bir kimsenin adı yerine kullanılır. Kendi. Duru, katıksız olan.

ÜŞÜ

Kazma, kürek gibi araçlara sap yapmakta kullanılan sıyırgı.

ÜTÜ

Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç. Bu araçla yapılmış olan iş.

FÖÜ

Beyaz taneli çok ürün veren bir çeşit üzüm asması.

ÖDÜ

Açık renkli yabangüvercini.

CÜÜ

Açıkgöz.

ECÜ

Çocuk dilinde umacı.

AKÜ

Akümülatör.

BÜÜ

İri ve zehirli örümcek.