Sonu Ü ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 3 harfli toplam 32 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖLÜ

Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri karşıtı. Çok durgun, hareketsiz. Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan. Ölmüş insan, müteveffa, mevta. Hayvan leşi. Gücü az, zayıf.

ÖCÜ

Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık, umacı.

EYÜ

İyi.

AKÜ

Akümülatör.

ECÜ

Çocuk dilinde umacı.

ÜNÜ

Öcü, umacı.

ERÜ

Hoş: Bu kadın çok erüdür.

ÜLÜ

Düğünde gönderilen çerez, armağan. Çocuklara verilen küçük armağan. Sadaka. Armağan. Pay, kısmet: Ülüsünü göğden bekleyenin ölüsünü toprak yer. Yoksul komşuya gönderilen yemek. ölü evine gönderilen akşam yemeği. Yiyecek. 1. Kurban etinden verilen sadaka. Şaşma ünlemi: Bizim davar kiremitliğe çıkmış, ülü! Nasıl çıktı ki?. Elenmiş bulgurun incesi. Komşuların birbirine gönderdiği yemek. Ölü. Hisse, pay, kısmet, kısım, bölük.

ÜYÜ

Tavukları kapıp kaçan bir gece kuşu. Gövdesi etli, gözleri yumuk köpek. Tavuk kolerası.

ÖNÜ

Çocukları korkutmak amacıyla söylenen hayali yaratık, umacı, cin, peri. Ölü.

NÜÜ

İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka.

ÖTÜ

Örtü. Öte, öteki - ötü yanda: öteki tarafta.

ÖRÜ

Örme işi. Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set. Yama olarak yapılmış olan örgü. Otlak.

ÜCÜ

Umacı. Kısa boylu (insan için). Ölü yıkayıcı.

İNÜ

Huy, karakter, inat.

EBÜ

Küçümseme bildirir ünlem.

ÜŞÜ

Kazma, kürek gibi araçlara sap yapmakta kullanılan sıyırgı.

ÜRÜ

Kırda, hayvanların yattığı yer: Ürüsünü sevmeyen koyun sürüşüz kalır. Otlatma: Sürüyü ürüye kaldırıyor musun ?. Dik. Kırda hayvanların yattığı yer.

EMÜ

Hala.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük