Sonu Ü ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ü" olan 3 harfli toplam 32 adet kelime bulundu. Sonu ü harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ü harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖRÜ

Örme işi. Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set. Yama olarak yapılmış olan örgü. Otlak.

ÜĞÜ

Baykuş. Kartal büyüklüğünde, sarı tüylü, gözleri gündüz görmeyen bir çeşit yırtıcı kuş. Baykuş cinsinden olan puhu kuşunun bir çeşidi.

ÜCÜ

Umacı. Kısa boylu (insan için). Ölü yıkayıcı.

CÜÜ

Açıkgöz.

ÜLÜ

Düğünde gönderilen çerez, armağan. Çocuklara verilen küçük armağan. Sadaka. Armağan. Pay, kısmet: Ülüsünü göğden bekleyenin ölüsünü toprak yer. Yoksul komşuya gönderilen yemek. ölü evine gönderilen akşam yemeği. Yiyecek. 1. Kurban etinden verilen sadaka. Şaşma ünlemi: Bizim davar kiremitliğe çıkmış, ülü! Nasıl çıktı ki?. Elenmiş bulgurun incesi. Komşuların birbirine gönderdiği yemek. Ölü. Hisse, pay, kısmet, kısım, bölük.

ÜŞÜ

Kazma, kürek gibi araçlara sap yapmakta kullanılan sıyırgı.

EYÜ

İyi.

ÖLÜ

Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri karşıtı. Çok durgun, hareketsiz. Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan. Ölmüş insan, müteveffa, mevta. Hayvan leşi. Gücü az, zayıf.

NÜÜ

İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka.

FÖÜ

Beyaz taneli çok ürün veren bir çeşit üzüm asması.

BÜÜ

İri ve zehirli örümcek.

ERÜ

Hoş: Bu kadın çok erüdür.

EBÜ

Küçümseme bildirir ünlem.

ÖZÜ

Sulak, verimli yer, otlak. Sevinç, şenlik. Arkadaş. Cana yakın kişi. Tanılan bir kimsenin adı yerine kullanılır. Kendi. Duru, katıksız olan.

ÖCÜ

Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık, umacı.

ÜRÜ

Kırda, hayvanların yattığı yer: Ürüsünü sevmeyen koyun sürüşüz kalır. Otlatma: Sürüyü ürüye kaldırıyor musun ?. Dik. Kırda hayvanların yattığı yer.

ÖDÜ

Açık renkli yabangüvercini.

ÜYÜ

Tavukları kapıp kaçan bir gece kuşu. Gövdesi etli, gözleri yumuk köpek. Tavuk kolerası.

ÖÇÜ

Eşek.

ÖĞÜ

Baykuş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük