Ü ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 9 harfli toplam 145 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜSTDEVLER

Oylum ve salt parlaklık bakımından olağan devlerin üstündeki yıldızlar; H-R diyagramında en yukarıda ayrı bir kol üzerinde toplanan yıldızlar.

ÜÇKAĞITÇI

Üçkâğıt oyunu oynatan kimse. Yalancı, dolandırıcı, hileci, düzenci kimse.

ÜĞRÜLEMEK

Yavaşça sallamak.

ÜRELEŞMEK

Birikmek, toplanmak. Yavaş yavaş sallanmak (insan, ekin için).

ÜMÜKLEMEK

Gırtlağını sıkmak.

ÜREKLEMEK

Çoğalmak. Artmak, çoğalmak.

ÜSTSÜZLÜK

Üstsüz olma durumu.

ÜNGENDİRE

Çiftçinin hayvanları yürütmek için kullandığı ucu çivili değnek, üvendire.

ÜSDELEMEK

Tekrarlamak.

ÜRKÜNTÜLÜ

Ürküntü veren.

ÜRETİMLİK

Fabrika.

ÜRÜNLEMEK

Hayvan çok yemekten hastalanmak, ölmek.

ÜSTNEOJEN

Üçüncü zamanın beşinci bölümü ve bu bölümde çökeltilmiş olan katmanlar.

ÜRİNASYON

İşeme, idrar çıkarma.

ÜVELLEMEK

Sallamak.

ÜLKÜTMEYH

Ürkütmek.

ÜYÜKLEMEK

Seçmek, iyisini ayırmak. Ufalamak.

ÜŞBUNLARI

Şunları, bunları.

ÜROSEPSİS

İdrar yollarından dokulara sızan idrarın absorpsiyonu ve dekompozisyonuyla oluşan sepsis. Mikroorganizma veya toksinlerin idrar yollarından kan dolaşımına yayılması sonucu meydana gelen sepsis olayı.

ÜZENGİLİK

Ayak altı çukuru. Gelin almaya gelenlerden alınan bahşiş. Ayak tabanındaki çukur. Düğünde geline kaynananın verdiği armağan. Kaynananın verdiği hediye. Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük