Ü ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 5 harfli toplam 213 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜNSAN

Adını duyuran, ünlü.

ÜRGÜP

Nevşehir iline bağlı ilçelerden biri.

ÜRGEÇ

Yaşına girmemiş kuzu. Çok şişman.

ÜNSAL

"Adın duyulsun, ünlen" anlamında kullanılan bir isim". Şanlıurfa şehrinde, Birecik ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ÜÇTAŞ

Üç taşla oynanan bir tür çocuk oyunu.

ÜRNÜK

Kulplu, küçük çömlek.

ÜTYAN

Tavuk yemi.

ÜLEFE

Para. Giysi. (Alayunt Tavşanlı Kütahya).

ÜLMEN

Denizci, deniz adamı.

ÜFLAZ

Çabuk. İyi, güzel.

ÜRYAN

Çıplak.

ÜNGEL

Çiftçinin hayvanları yürütmek için kullandığı ucu çivili değnek, üvendire.

ÜREAZ

Ürenin, amonyak ve karbondioksite parçalanmasını katalizleyen enzim. Ürenin, amonyak ve karbondioksite parçalanmasını sağlayan enzim. Soya gibi bazı baklagil tohumlarında ve bakterilerde bulunan, üreyi amonyak ve karbondiokside bazen de amonyum karbonata katalize eden bir enzim.

ÜRKEK

Çok ürken, korkuya çabuk kapılan. Çekingen.

ÜRGEN

Kebap. İp.

ÜĞRÜM

Çoğunlukla ayın neden olduğu, yerin dönme ekseninin yaptığı koni hareketindeki dönemsel salınım, nütasyon.

ÜNDEŞ

Benzer sesle biten söz veya cümle.

ÜFLÜK

Islık.

ÜSLUK

Yüz biçimi.

ÜNYAY

"Ününü yay, ünün duyulsun" anlamında kullanılan bir isim".

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük