Ü ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 3 harfli toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜSK

Kuru odun ve benzerleri Yakacak.

ÜMR

Ömür.

ÜYÜ

Tavukları kapıp kaçan bir gece kuşu. Gövdesi etli, gözleri yumuk köpek. Tavuk kolerası.

ÜEZ

Üvez, sivrisinek.

ÜKE

Onur, şeref.

ÜVE

Erkek keçinin, kırkılırken arka ayaklarında bırakılan kıllar.

ÜYE

Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza. Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv.

ÜNÜ

Öcü, umacı.

ÜTİ

Ütü.

ÜLE

Değil mi?. Efendi. Seslenme ünlemi. Ulan!. Öyle (bk. öyle). Öyle. (hitap) ula, lan.

ÜÇE

Yüce, yüksek. Arka.

ÜĞE

Bir ölçek dolusu tahıl.

ÜRE

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde. Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.

ÜĞÜ

Baykuş. Kartal büyüklüğünde, sarı tüylü, gözleri gündüz görmeyen bir çeşit yırtıcı kuş. Baykuş cinsinden olan puhu kuşunun bir çeşidi.

ÜST

Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı. Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan. Bir şeyin dış yüzü, yüzey. Bir şeyin görülen yanı, yüzü. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk. Vücut, beden. Öte, arka. Giyecek, giysi. Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan. Artan, geriye kalan bölüm.

ÜGÜ

Baykuş. Boş, ıssız.

ÜRK

Asma ve bostanın attığı kol.

ÜRA

Rüya.

ÜSE

Bön. Bön, saf.

ÜGE

Şöhretli, tanınmış, ünlü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük