Ü ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ü" olan, 3 harfli toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. ü harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ü harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ü harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜÇE

Yüce, yüksek. Arka.

ÜKE

Onur, şeref.

ÜSK

Kuru odun ve benzerleri Yakacak.

ÜGİ

Sersem. Korkak. Leke.

ÜĞÜ

Baykuş. Kartal büyüklüğünde, sarı tüylü, gözleri gündüz görmeyen bir çeşit yırtıcı kuş. Baykuş cinsinden olan puhu kuşunun bir çeşidi.

ÜSE

Bön. Bön, saf.

ÜNA

Aksi, söz dinlemez.

ÜŞÜ

Kazma, kürek gibi araçlara sap yapmakta kullanılan sıyırgı.

ÜTÜ

Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç. Bu araçla yapılmış olan iş.

ÜCE

Yüce. Yüce, yüksek, en üst.

ÜNÜ

Öcü, umacı.

ÜVE

Erkek keçinin, kırkılırken arka ayaklarında bırakılan kıllar.

ÜFE

Kan bozukluğu.

ÜYE

Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza. Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv.

ÜST

Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı. Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan. Bir şeyin dış yüzü, yüzey. Bir şeyin görülen yanı, yüzü. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk. Vücut, beden. Öte, arka. Giyecek, giysi. Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan. Artan, geriye kalan bölüm.

ÜTİ

Ütü.

ÜĞE

Bir ölçek dolusu tahıl.

ÜRÜ

Kırda, hayvanların yattığı yer: Ürüsünü sevmeyen koyun sürüşüz kalır. Otlatma: Sürüyü ürüye kaldırıyor musun ?. Dik. Kırda hayvanların yattığı yer.

ÜLÜ

Düğünde gönderilen çerez, armağan. Çocuklara verilen küçük armağan. Sadaka. Armağan. Pay, kısmet: Ülüsünü göğden bekleyenin ölüsünü toprak yer. Yoksul komşuya gönderilen yemek. ölü evine gönderilen akşam yemeği. Yiyecek. 1. Kurban etinden verilen sadaka. Şaşma ünlemi: Bizim davar kiremitliğe çıkmış, ülü! Nasıl çıktı ki?. Elenmiş bulgurun incesi. Komşuların birbirine gönderdiği yemek. Ölü. Hisse, pay, kısmet, kısım, bölük.

ÜMR

Ömür.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük